Vähävaraiset perheet voivat hakea avustusta lasten urheiluharrastuksiin

Vähävaraiset perheet voivat hakea tukea Kurikan kaupungilta 7–15-vuotiaiden lasten ja nuorten urheiluharrastusmaksuihin. Avustuksen suuruus yhtä lasta kohden on maksimissaan 50 euroa kuukaudessa eli 600 euroa vuodessa.

Tuen mahdollistaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, joka on myöntänyt viime marraskuussa kaupungille 12 000 euron erityisavustuksen vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen tukemiseen.

Avustusta haetaan kaupungilta yhdessä oman urheiluseuran kanssa, sillä avustus toimitetaan suoraan seuralle.

Avustuksen perusteena voi olla esimerkiksi se, että perheen nettotulot ovat alle 2 000 euroa kuukaudessa Muita perusteita voivat olla esimerkiksi työttömyys, sairaus tai työkyvyttömyys, yksinhuoltajuus, monilapsisuus (maksettavana vähintään 3 lapsen urheiluharrastusmaksut) tai jokin muu syy.

Mukana hankkeessa ovat tällä hetkellä Kurikan Ryhti, Kurikan Punttiklubi, Kurikan Visa, Jalasjärvi Airsoft, Jurva-70, Jurvan Liekki, Jalasjärven Naisvoimistelijat ja Jurvan Urheilijat, joten avustusta on mahdollista saada näiden seurojen toimintaan.

Jos oma urheiluseurasi puuttuu listasta, seuran yhteyshenkilö voi olla asiasta yhteydessä liikuntatoimenpäällikköön.