Työt Kivi- ja Levalammen tulovirtauksen vähentämiseksi voidaan aloittaa – tiedossa kaivuutöitä Kentankylän ja Järvenpään välille

Kivi- ja Levalammen tekojärven tulovirtausten pienentämishanke on saanut luvan aluehallintovirastolta.

Jo vuosia suunnitteilla olleet työt päästään aloittamaan syksyllä.

Hankkeessa pienennetään Kivi- ja Levalammen tulovirtaamaa palauttamalla Jurvan alueen luomien ja ojien luontaisia virtauksia suoraan Närvijokeen.

Kun tähän saakka vesi esimerkiksi Kauhajoentien varresta on ohjattu Kivi- ja Levalampeen, jatkossa vettä alueelta ohjataan Lintu-Tupenluoman ja Wacklininojan kautta Närvijokeen.

Tämä edellyttää Lintu-Tupenluoman ja Wacklininojan osittaisia perkauksia runsaan viiden kilometrin matkalta. Kentankylän ja Järvenpään välillä uusitaan lisäksi yhdeksän rumpua, ja hankkeeseen kuuluu myös yhden sillan uusiminen. Myös Säläisjärven alapuolista Flikunluomaa perataan.

Työt aloitetaan syksyllä puuston poistolla. Uomien kaivuutyöt tehdään talvina 2020–2021 ja 2021-2022. Lintu-Tupenluoman yläosan patorakenteet ja juoksutusputki Lintuluomasta Säläisjärveen on suunniteltu toteutettavaksi kesän 2021 aikana.

Hankkeella pyritään parantamaan Kivi- ja Levalammen tekojärven patoturvallisuutta, Närpiönjoen tulvariskien hallintaa ja ilmastonmuutokseen sopeutumista.

Tekojärven tulovirtaamaan pienentämisen tarve on korostunut viime vuosina, kun rankkasateiden aikana tulvavedet ovat useita kertoja ylittäneet Lintuluoman kanavan penkereitä. Suuri tulovirtaama voi vaarantaa myös tekojärven rakenteita.

Lintuluoman kanava virtaa Säläisjärven eteläpuolelta pohjoiseen Kivi- ja Levalammelle, josta vesi taas virtaa Leva- ja Närvijokea pitkin takaisin etelään.

Jarmo Panula