Oikaisu

Jurvan Sanomissa 10. lokakuuta julkaistun artikkelin Kolmelle kyläkoululle lakkautuspäätös grafiikka äänestystuloksista vaatii tarkennusta. Lakkautusta vastustivat -äänestäjiksi grafiikassa on ryhmitelty ne valtuutetut, jotka äänestivät hallituksen esityksen puolesta eli vastustivat koulujen lakkauttamisen siirtoa elokuulle 2021.

Lakkautusta kannattaneet -äänestäjiksi grafiikassa on ryhmitelty ne valtuutetut, jotka äänestivät Aku Aution tekemän muutosesityksen puolesta eli kannattivat koulujen lakkautusta 1.8.2021 alkaen.

Tuiskulan ja Keskikylän koulujen lakkauttamisten kohdalla hallitus esitti valtuustolle, että koulut lakkautettaisiin vuoden 2019 aikana. Säntin koulun kohdalla hallitus oli päättänyt, että koulua ei lakkauteta ja asia tuotiin tiedoksi valtuustolle.

Aku Aution muutosesitys oli, että koulut lakkautetaan 1.8.2021 alkaen ja mikäli jos koulun tilat aiheuttavat oppilaille ja henkilökunnalle tutkitusti välittömän vaaran, tulee aloittaa tilanteen edellyttämät toimenpiteet oppilaiden ja henkilökunnan siirtämiseksi väistötiloihin riippumatta valtuuston päätöksestä lakkauttaa koulu 1.8.2021.