Mitä rajoituksia ja suosituksia Kurikassa ja Etelä-Pohjanmaalla on nyt voimassa? – lue täältä

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston (avi) uuden päätöksen mukaan kaikki yli kymmenen hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on edelleen kielletty Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella. Päätös on voimassa 8. helmikuuta saakka.

Enintään 10 hengen kokoontumisia voi järjestää, mutta tällöinkin on noudatettava turvaetäisyyksiä ja hygieniakäytäntöjä. Avi suosittelee painokkaasti välttämään kaikkia fyysisiä kokoontumisia, joita ei ole pakko järjestää.

Avin päätös koskee yleisötilaisuuksia, kuten konsertteja, teatterinäytöksiä ja urheiluotteluja, joissa on yleisöä. Avin toimivalta ei ulotu yksityisiin tilaisuuksiin, kuten illanviettoihin tai perhejuhliin, eikä normaaliin, jatkuvaluonteiseen palvelutoimintaan. Myöskään viranomaisten kokoukset eivät kuulu rajoitusten piiriin. Nämäkin suositellaan järjestettävän etäkokouksina.

Avi muistuttaa lisäksi, että myös muita viranomaisten antamia suosituksia ja ohjeita on tärkeä noudattaa. Kaikki lähikontaktit toisiin ihmisiin, jotka eivät ole välttämättömiä, on syytä jättää pois.

Avin päätös on tartuntatautilain mukainen määräys.

Kurikan kaupunki avaa liikuntahallit

Kurikan kaupunki tiedottaa noudattavansa Avin linjauksia. Kaupunki tiedottaa samalla, että sen liikuntasalit avataan kaikille toimijoille. Toiminnan järjestäjä on vastuussa siitä, että toiminnassa noudatetaan 10 henkilön kokoontumisrajaa sekä muita turvallisuusohjeita.

Kaupunki avaa myös Kurikan uimahallin 20.1. kaikille asiakkaille. Saunat pidetään suljettuina ja asiakkaita ohjeistetaan pitämään maskeja aula-, käytävä- ja pukuhuonetiloissa sekä noudattamaan turvavälejä. Jalasjärven uimahalli avataan pienen kokonsa vuoksi vain koululaisryhmille ja kuntoutusasiakkaille.

Kirjastot järjestävät edelleen vain lainaustoimintaa. Kirjastoissa voi käydä lainaamassa, palauttamassa, noutamassa ja tekemässä varauksia sekä tulostamassa. Lukusalit on suljettu ja kaikki kirjaston tiloissa tapahtuvat kokoontumiset ja tapahtumat on peruttu.

Nuorisotiloissa noudatetaan 10 henkilön maksimimäärää ja turvallisuusohjeita.

Kurikan kaupunki seuraa tilannetta jatkuvasti ja ohjeistuksia voidaan tarvittaessa kiristää.

Maskisuositus yhä voimassa

Etelä-Pohjanmaalle on lisäksi annettu sairaanhoitopiirin yhteistyöryhmä Nyrkin suosituksia. Suositukset eivät ole sitovia, mutta niillä pyritään ehkäisemään koronaviruksen leviämistä alueella. Nyrkki koostuu muun muassa alueen johtavista lääkäreistä.

Nyrkki suosittaa muun muassa:

– Yksityistilaisuuksissa ja harrastustoiminnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota tilan kokoon, jotta turvavälit voidaan pitää. Jokaisessa perhe- ja ystäväpiirissä pitää miettiä tapaamisten tarpeellisuutta.

– Yli 10 hengen uskonnollisia tilaisuuksia ei toistaiseksi suositella järjestettäväksi.

– Lasten ja nuorten harrastustoiminta voi jatkuva turvaetäisyydet ja hygieniakäytännöt huomioiden. Maakunnallisia rajoja ylittävää kilpailu- ja ottelutoimintaa ei suositella. Lasten harrastustoiminnassa huomioidaan, että aikuiset eivät oleskele harrastus-, odotus- ja pukeutumistiloissa.

– Aikuisten joukkueurheilun ja kontakti- ja kamppailulajien tauottamista suositellaan jatkettavaksi 8. helmikuuta saakka. Rajoitukset eivät koske maajoukkuetoimintaa, SM-tason ja 1. divisioonan tason kilpailu- ja harjoittelutoimintaa sekä kansainväliselle huipulle tähtäävää ammattimaista harjoittelua.

– Kansalaisopistojen ja taiteen perusopetus suositellaan tauotettavaksi ja siirrettäväksi etäopetukseksi. Lasten harrastustoiminta voi jatkua.

Lisäksi voimassa on edelleen suositus etätöiden tekemisestä sekä kasvomaskin käytöstä tilanteissa, joissa turvavälien säilyttäminen ei ole mahdollista.

Myös esimerkiksi sairaaloissa, terveyskeskusten vuodeosastoilla ja asumispalveluyksiköissä on voimassa maskisuosituksia tai vierailurajoituksia. Palveluntuottajat antavat tarkemmat ohjeet vierailuihin.

Maskisuositus on voimassa myös toisen asteen oppilaitoksissa ja THL:n suosituksen mukaisesti myös peruskouluissa yli 12-vuotiaille (kuudesluokkalaiset ja sitä vanhemmat).

Jarmo Panula