Kurikan yhteiskoulun tiloista löytyi mikrobivaurioita – kahden aineen opetus siirtyy koululla muihin tiloihin

Kurikan yhteiskoulun A-osan laajennusosan rakenteista on löytynyt mikrobivaurioita, joiden vuoksi tiloissa ei ole suositeltavaa oleskella. Tiloissa ovat sijainneet uskonnon, historian, terveydenhoitajan ja kuraattorin tilat.

Uskonnon ja historian tuntien pitäminen siirretään koululla nyt välittömästi muihin luokkatiloihin. Myös kuraattorille ja terveydenhoitajalle on järjestetty työtilat yhteiskoulun muista osista.

Lisäksi Kurikan tilapalvelut rakentaa yhteiskoulun aulatiloihin väliaikaisia luokkatiloja, ja A-osan laajennus eristetään muista tiloista ja alipaineistetaan.

Kaupunki tiedotti jo aiemmin syksyllä, että Kurikan yhteiskoulun A-osan kellaritilojen materiaalinäytteistä on löytynyt näytekohdasta riippuen runsaasti tai erittäin runsaasti mikrobeja. Kyseessä oli rakenteista materiaalien sisältä otetun näytteen tulos. Tuolloin kellaritila osastoitiin sekä alipaineistettiin ja sen käyttö kiellettiin.

Tilanteesta luvattiin myös kertoa lisää, kun koulun muiden tilojen rakennenäytteiden ja ilmanäytteiden tulokset valmistuvat. Ilmanäytteisiin tarvittavaa pakkaskautta ei vielä ole ollut, mutta muiden tilojen rakennenäytteiden analyysitulokset ovat siis tulleet.

Koululaisten vanhempia informoidaan tilanteesta Wilma-viestillä ja aiheesta järjestetään vanhempainilta. Koulun henkilökunnalle järjestetään tiedotustilaisuus.

JAANA ALA-LAHTI