Kurikan keskustaan havitellaan uutta peruskoulua - vaihtoehtoina rakentaminen tai vuokraaminen

Kurikan keskustan alueelle tulee syksyksi 2020 uusi peruskoulu vuosiluokille 1–6, jos asia etenee sivistyslautakunnan toiveiden mukaan. Alueelle rakennettaisiin kokonaan uusi koulu. Myös tarvittavien opetustilojen vuokraamista pidetään suunnittelussa vielä vaihtoehtona.

Uusi koulu alueelle halutaan, sillä sitä pidetään parempana vaihtoehtona kuin kahden lautakunnalta lakkautuspäätöksen saaneen vanhan kurikkalaiskoulun, Tuiskulan ja Säntin, remontointia. Niiden korjauskulujen on arvioitu nousevan lähes kahteen miljoonaan euroon, jos niissä opetusta halutaan jatkaa.

Lautakunnalle esitettiin ensin, että uusi koulu voitaisiin rakentaa Kurikan kampuksen läheisyyteen. Kokouksessa kokonaisuus muuttui kuitenkin sen verran, että hallitukselle ja valtuustolle ehdotetaan uuden peruskoulun rakentamista tai vuokraamista Kurikan keskustan alueelle.

Uuteen kouluun siirtyisi oppilaita muun muassa lakkautettavaksi esitettyjen Säntin ja Tuiskulan kouluista. Lisäksi se helpottaisi Paulaharjun koulun tilatarvetta.

Alustava arvio on, että kuusi perusopetusryhmää käsittävän uuden koulurakennuksen rakentaminen maksaa 2,5–3 miljoonaa euroa. Vastaavan tilan kuukausivuokraksi kymmenen vuoden vuokra-ajalla on arvioitu olevan noin 12 000 euroa. Tekniseltä lautakunnalta aiotaan vielä pyytää tarkemmat kustannusarviot molemmista vaihtoehdoista.

JAANA ALA-LAHTI

>>>>>>> Stashed changes