Kurikan Kampuksella tehdään tarkastus pohjatutkimukselle – muutto rakennukseen voi viivästyä

Kurikan Kampuksen käyttöönotto viivästyy todennäköisesti ainakin kahdella viikolla, sillä kiinteistön alueella tehdään vielä ulkopuolinen tarkastus pohjatutkimukselle ja mahdollisesti osalle rakennesuunnitelmia.

Ulkopuolista tarkastusta kohteelle on edellyttänyt Kurikan kaupungin rakennustarkastaja. Yhtenä syynä tarkastukselle on Kurikan haasteellinen maapohja. Tarkastuksen hankkii rakennuttaja ja siitä on säädetty maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseen liittyvässä lakipykälässä.

– Ulkopuolisen tarkastuksen teettäminen haasteellisissa kohteissa ei ole mitenkään tavatonta. Yleisimmin niitä toteutetaan rakennusluvan käsittelyvaiheessa, tiedotusvälineille lähetetyssä tiedotteessa todetaan.

Rakennustarkastaja aloittaa niin sanotut rakennusvaihetarkastukset 26. marraskuuta. Osittainen loppukatselmus pidetään ulkopuolisen tarkastuksen hyväksynnän jälkeen. Rakennusten käyttöönotto on mahdollinen sen hyväksynnän jälkeen.

Alkuperäisen aikataulun mukaan opetustoiminta oli tarkoitus aloittaa uusissa tiloissa 7.1.2019. Tarkastuksen vuoksi aikataulusta ei todennäköisesti voida pitää kiinni. Nyt arvio on, että opetus tiloissa alkaisi vasta tammikuun puolivälissä, mutta aikataulu tarkentuu, kun pohjatutkimuksen ajankohta on selvinnyt.

– Käytännössä Kurikan Sedun toimintaa joudutaan vielä jatkamaan jonkin aikaa tilapäisjärjestelyin ja Kurikan lukion toiminta jatkuu vielä vanhoissa tiloissa, tiedotteessa todetaan.

Kurikan Kampuksen rakennushanke on muutoin edennyt hyvin sille laaditussa aikataulussa. Valmis vastaanotettavaksi sen piti olla 30.11.2018. Koko hankkeen urakkasuoritusten vastaanottotarkistus päästiin kuitenkin tekemään 13. marraskuuta ja urakoitsijat ovat päässeet tekemään tarkastuksen yhteydessä esille tulleita lopputöitä.

Irtokalustaminen rakennuksessa alkaa maanantaina 19. marraskuuta ja valmista pitäisi olla vuoden loppuun mennessä.

JAANA ALA-LAHTI