Kouluverkkoselvitys etenee sivistyslautakunnalle - Jurvan lukio säilynee, kolmelle alakoululle lakkautusehdotus

Sivistyslautakunta käsittelee ensi viikon keskiviikon kokouksessaan kouluverkkoselvityksen antia.

Kokouksen pykälissä käsittelyn kohteina ovat muun muassa lukio-opetuksen järjestäminen ja lukioverkko, Säntin, Tuiskulan ja Keskikylän koulun lakkauttamiset sekä kokonaan uuden koulun rakentaminen perusopetuksen vuosiluokille 1-6 Kurikan kampuksen läheisyyteen.

Jurva lukiota sivistyslautakunta ei esitä lakkautettavaksi eikä Kurikan lukioiden määrään muitakaan muutoksia. Sen sijaan lautakunta haluaisi yhdistää kaikkien kolmen lukioiden hallinnot viimeistään 1.12.2018 alkaen.

Lukioverkkoa tarkasteltaisiin kuitenkin uudestaan, jos lukioiden opiskelijamäärä laskee seuraavien kolmen vuoden aikana alle nykyisen opiskelijamäärä eli alle 270 opiskelijan. Tilannetta mietittäisiin uudestaan myös sitten, jos valtion kunnalle myöntämässä rahoituksessa tapahtuu olennaisia muutoksia tai Jurvan pienen lukion lisä poistuu.

Esityslistan mukaan sivistyslautakunnan tarkoituksena on esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Säntin, Tuiskulan ja Keskikylän koulut lakkautetaan elokuun 2020 alusta lähtien.

Säntin koulun lakkauttamista lautakunta perustelee koulurakennusten huonolla kunnolla ja pitkän aikavälin oppilaskehityksellä. Säntin rakennuksia pitäisi remontoida lähes 700 00 eurolla, jotta koulu voisi jatkaa toimintaansa. Oppilaita koulussa ennusteen mukaan seuraavina vuosina olisi 32–43. Ennustetta ei lautakunnan mukaan voi kuitenkaan pitää luotettavana, sillä oppilaita hakeutuu vuosittain lähikoulualueelta toissijaiseen kouluun.

Kurikan keskustaajamasta neljän kilometrin päässä sijaitsevaa Tuiskulan koulua olisi korjattava peräti 1,2 miljoonalla eurolla. Oppilaita ennusteen mukaan koululla olisi jatkossa 37–47 eikä määrään uskota kaavoitustilanteen takia tulevan kasvua. Lautakunta pitää myös koulun sijaintia sellaisena, mikä puoltaa lakkauttamista.

Myös Jalasjärven Keskikylän lakkauttamista perustellaan korjauskuluilla, jotka ovat arviolta 820 000 euroa. Oppilasmääräkään ei ennusteen perusteella ole kasvamassa. Oppilaat koulusta siirtyisivät Jalasjärven Kirkonkylän kouluun.

Uuden koulun lautakunta haluaisi rakentaa tai vuokrata Kurikan kampuksen läheisyyteen. Sinne voitaisiin siirtää Säntin ja Tuiskulan koulun oppilaita ja samalla se helpottaisi myös Paulaharjun koulun tilatarvetta. Käyttöön uusi koulu haluttaisiin ottaa 1.6.2020.

Säntin koulusta oppilaita mahdollisen uuden koulun lisäksi voitaisiin siirtää Miedon kouluun ja Tuiskulasta Luovan kouluun.

Päätöksiä sivistyslautakunta tekee keskiviikkona 13. kesäkuuta. Ne vaativat myös hallituksen ja valtuuston käsittelyn.

JAANA ALA-LAHTI

>>>>>>> Stashed changes