Koulukyytiasia otto-oikeudella kaupunginhallitukseen

Jurvan koulukyytiasia on maanantaina Kurikan kaupunginhallituksen käsittelyssä.

Hallituksen tämän viikon kokouksessa kurikkalainen Mikko Säntti (kok.) esitti, että hallitus käyttäisi otto-oikeuttaan sivistyslautakunnan 30. toukokuuta tekemään päätökseen.

Lautakunta päätti tuolloin, että vs. sivistysjohtajan viranhaltijapäätöstä ei Jurvan alueen osalta toimeenpanna ennen kuin markkinaoikeus on tehnyt ratkaisun asiasta tehdystä valituksesta. Päätös lautakunnassa syntyi tulokseen 5–5 päättyneen äänestyksen jälkeen, jolloin lautakunnan puheenjohtajan, jurvalaisen Olli Kankaan (kesk.) ääni oli ratkaiseva.

Lautakunnan jäsenistä Aku Autio (kok.), Markus Blommendahl (kd.), Heidi Kuja-Perälä (kesk.), Pauliina Niemi (kok.) ja Kaisa Pihlaja (kesk.) sekä sivistysjohtaja jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen.

Kaupunginhallituksen kokouksessa esityksenä on, että sivistyslautakunnan tekemä päätös kumotaan ja vs. sivistysjohtajan tekemä viranhaltijapäätös liikennepalveluiden hankinnasta jää voimaan.

Lisäksi hallitus aikoo todeta, että hankintayksikkö voi tehdä hankinnan väliaikaista järjestämistä koskevan sopimuksen markkinaoikeuden päätökseen saakka.

Sivistysjohtaja Päivi Hernesmaa on todennut jo aiemmin Jurvan Sanomille (7.6.2017), että kaupungilla on oikeus edetä hankintapäätöksen mukaan siihen saakka kunnes kyseinen päätös on kumottu.

JAANA ALA-LAHTI