Kolmen koulun taival päättyy kahden vuoden kuluttua - lautakunnan päätös vaatii vielä sinetin hallitukselta ja valtuustolta

Säntin ja Tuiskulan koulut Kurikassa ja Keskikylän koulu Jalasjärveltä lakkautetaan, jos keskiviikkona kokoontuneen sivistyslautakunnan esitykset menevät läpi kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa.

Kokouksessa jalasjärvinen Teppo Ala-Kasari (kesk.) esitti, että Keskikylän koulua ei lakkautettaisi. Hänen esityksensä ei kuitenkaan saanut kannatusta muilta lautakunnan jäseniltä.

Kolme koulua lakkautettaisiin 1.8.2020 alkaen.

Lakkautuspäätökset perustuvat Kurikan kouluverkkoselvityksessä esiin tulleisiin asioihin. Lakkautettavat koulut vaativat muun muassa suuria remontteja, jotta ne voisivat jatkaa toimintaansa.

Säntin koulu on otettu käyttöön vuonna 1927 ja edelliset korjaukset siellä on tehty vuonna 1977. Nyt sen korjaukseen on arvioitu tarvittavan 690 000 euroa. Suurimmat menoerät kertyisivät ala- ja yläpohjien korjauksista, hulevesijärjestelmän asennuksesta, sisäpintojen uusimisesta, julkisivun ja perusteiden korjauksesta sekä lämmitysjärjestelmän vaihtamisesta ja putkistosaneerauksesta.

Tuiskulan koulun puurakennus on otettu käyttöön vuonna 1903 ja kivirakennus vuonna 1937. Viimeisin peruskorjaus rakennuksiin on tehty vuonna 1983. Koululla on syksyllä 2017 havaittu sisäilmaongelmia. Tiloissa toteutettiin välttämättömät korjaukset ja koulunkäyntiä on voitu jatkaa, mutta huomattavaa lisäaikaa niillä ei kiinteistölle tuotu. Arvion mukaan Tuiskulan koulua olisi korjattava 1,2 miljoonalla eurolla, jotta se voisi jatkaa toimintaansa. Suurimpia menoeriä olisivat ala- ja yläpohjien korjaukset, sisäpintojen uusimiset, julkisivujen ja katon korjaukset, ovien ja ikkunoiden uusimiset, ulkoseinien lisäeristyksen purkaminen ja puukuitueristeen asentaminen sekä putkistosaneeraus.

Keskikylän koulu on vuodelta 1909 ja peruskorjaus siihen on tehty vuonna 1988. Keittiö on tehty vähimmäisvaatimukset täyttäväksi jakelukeittiöksi vuonna 2015. Rakennuksen ala- ja yläpohjat olisi korjattava ja sisäpintoja uusittava. Lisäksi rakennuksessa olisi tehtävä muun muassa putkistosaneeraus, ilmanvaihtojärjestelmä olisi uusittava ja lämmitysjärjestelmä vaihdettava. Koulun korjaukseen arvioidaan tarvittavan ainakin 820 000 euroa.

Säntin koulun oppilaiden uusi lähikoulu olisi Miedon koulu. Mahdollisuus heillä olisi valita myös Kurikan keskustan alueelle mahdollisesti rakennettava uusi koulu.

Tuiskulan koulun oppilaille lähikouluksi osoitetaan Kurikan keskustan alueelle mahdollisesti rakennettava uusi koulu. Mahdollisuus oppilailla on valita myös jokin muu maantieteellisesti lähellä oleva koulu.

Keskikylän koulun oppilaiden lähikoulu olisi Kirkonkylän koulu. Myös heillä on mahdollisuus valita jokin toinen maantieteellisesti lähellä oleva koulu.

Säntin koulussa on oppilaita päättyneellä lukukaudella ollut 32, Tuiskulassa 44 ja Keskikylässä 33. Syksyllä 2018 Säntissä on aloittamassa 28 oppilasta, Tuiskulassa 47 ja Keskikylässä 32 oppilasta. Säntti ja Keskikylä ovat ennusteiden perusteella ensi lukuvuoden aikana Kurikan kaksi pienintä koulua.

Kolmen koulun lakkauttamisen jälkeen Kurikassa olisi perusopetuksessa vielä kymmenen alakoulua luokille 1-6.

JAANA ALA-LAHTI

>>>>>>> Stashed changes