Kiukkonen jatkaa kehittämisrehtorina

Sedu Kurikan ja Kurikan lukion yhteinen Kurikan kampus kokoaa toisen asteen opiskelijat yhteen ensi vuoden tammikuussa. Kampushankkeen kehittämisrehtori on toiminut tehtävässään tammikuun lopulta lukien.

Määräaikaisen Kurikan kampushankkeen kehittämisrehtorin tehtävää jatketaan ensi vuoden toukokuun loppuun asti. Tehtävässä jatkaa Sami Kiukkonen.

Kaupunginhallitus halusi päätöksellään turvata Sedu Kurikan ja Kurikan lukion yhteen sitovan kehittämistyön jatkumisen. Kehittämisrehtori toimii myös koko kaupungin sivistystoimen kehittäjänä. Hänen työnkuvansa on laajentunut kuluvan vuoden aikana myös elinkeinopuolelle.

Kiinteistöosakeyhtiö Kurikan kampuksen suunnittelu- ja kehittämistyön todetaan olevan pahasti kesken. Tilojen myyntituloja tarvitaan ja sekin vaatii käynnistysresurssia.