Jurvan lukio saa jatkaa - lautakunta ei toistaiseksi esitä muutoksia Kurikan lukioverkkoon

Kurikassa on myös jatkossa jokaisessa kuntakeskuksessa oma lukio. Tilannetta tarkastellaan kuitenkin uudestaan, jos opiskelijamäärissä tai valtion kunnallisessa rahoituksessa tapahtuu olennaisia muutoksia. Kolmen lukion hallinnot tullaan kuitenkin yhdistämään viimeistään joulukuun alusta lähtien.

Näin linjasi sivistyslautakunta keskiviikon kokouksessaan ja nyt asia etenee vielä kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätettäväksi.

Kouluverkkoselvityksessä pohdittiin myös vaihtoehtoja, joissa lukio-opetusta olisi tiivistetty. Säästöjä tiivistämisen oli arvioitu tuovan lukioiden opetusmenoihin vähintään 200 000 euroa. Esimerkiksi kursseja keskitetyssä lukioverkossa tarvittaisiin noin sata vähemmän kuin nykyisessä mallissa.

Kurikan lukioissa oli lukuvuoden 2017–2018 aikana yhteensä 272 opiskelijaa. Heistä Jurvassa oli 49, Jalasjärvellä 106 ja Kurikassa 117. Lisäksi lukioissa oli muutamia neljännen vuoden opiskelijoita ja Kurikan lukiossa noin 20 kaksoistutkintoa suorittavaa opiskelijaa.

JAANA ALA-LAHTI

>>>>>>> Stashed changes