Jurvan lääkärineuvolat keskitetään kanta-Kurikkaan – Asiaa perustellaan odottavien äitien vähäisellä määrällä

Jurvan lääkärineuvolat keskitetään kanta-Kurikkaan ensi vuoden alusta alkaen. Jik tiedotti asiasta maanantaina iltapäivällä.

Syynä toiminnan muutokseen on lääkäripula ja toisaalta vähenevät lasten ja odottavien äitien määrät Jurvassa.

Keskittäminen kanta-Kurikkaan tehostaa neuvolalääkärien työajan käyttöä niin, että lääkäripulasta huolimatta nämä lakisääteiset lääkärineuvola-palvelut saadaan järjestettyä kuntalaisille.

Jurvalaisten lääkärineuvola-tarkastukset hoidetaan samoina päivinä kuin kurikkalaistenkin. Lastenneuvolaan pääsee maanantaisin ja äitiysneuvolaan torstaisin.