Jik ky:n ensi vuoden talousarvio miinuksella

Jik-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä joutuu ennustamaan ensi vuoden tuloksesta alijäämäistä. Alijäämäksi on talousarviossa 2019 laskettu yli puoli miljoonaa eli 648 300 euroa. Aiempien tilikausien ylijäämiä ei enää ole pelastuksena, sillä ne käytettiin tämän vuoden talousarviossa jäsenkuntamaksuosuuksien alentamiseen.

Talousarvion mukaan Jik ky:n ensi vuoden kokonaismenot ovat 120 584 900 euroa. Kokonaismenojen muutos on 495 550 euroa eli +0,4 prosenttia tämän vuoden talousarvioon verrattuna. Investointimenot ovat 823 920 euroa. Henkilöstömenot ovat43 160 800 euroa eli 57,8 prosenttia oman toiminnan bruttomenoista. Erikoissairaanhoidon ostopalveluiden osuus on 43 185 190 euroa.

Ensi vuonna Jik ky:n toiminnassa painotetaan ennalta ehkäiseviä ja terveyttä edistäviä palveluja sekä kehitetään erityisesti ikääntyneiden palvelurakenteita. Samoin lisätään kotona asumisen mahdollisuuksia.

Työterveyspalvelut siirtyvät perusteilla olevien yhtiöiden tuottamaksi toiminnaksi ensi vuoden alusta johtuen kuntalain säännöksistä.

Talousarvion ja -suunnitelman lopullinen hyväksyminen tulee Jik ky:n johtokunnan kokoukseen joulukuussa.