Tilaajalle

Jik haluaa Kurikan hammaslääkärit saman katon alle - Jurvassa ja Jalasjärvellä avuksi otettaisiin kannettava hammashoitoyksikkö

Jikin suunnitelmissa on keskittää Kurikan alueen suun terveydenhuollon toiminta kokonaan kanta-Kurikkaan.

Tämä käy ilmi lausunnosta, jossa Jik selvittää näkemystään suun terveydenhuollon palveluverkon kehittymisestä Kurikan alueella. Lausuntoa on pyytänyt tilaajalautakunta sen jälkeen, kun Kurikan kaupunginvaltuustossa jätettiin kesäkuussa hammashoitolapalveluihin liittyvä valtuustoaloite.

Lausunnossaan Jik kertoo, että Kurikan terveyskeskuksen laajennusosaan on suunnitteilla myös hammashoitolan laajennus. Kurikan hammashoitolan saneerauksen ja laajennuksen jälkeen Kurikan terveyskeskukseen pystytään järjestämään tilat 16 hammashoitohuoneelle ja koko Kurikan hammashoito voitaisiin siirtää sinne.

Terveyskeskushammaslääkärin virkoja Jikissä on yhteensä 15. Niistä kymmenen on Kurikan alueella: Jurvaan on kohdennettu kaksi virkaa, Jalasjärvelle neljä ja kanta-Kurikkaan neljä.

Lausunnossa kerrotaan, että Jurvan hammashoitolaan on jo vuosien ajan ollut vaikeaa saada rekrytoitua hammaslääkäreitä. Alkuvuonna 2019 palveluita on tuotettu osin ostopalveluina. Jurvan kumpikin hammaslääkärin virka on tällä hetkellä täyttämättä. Se on lisännyt Jikin muiden hammaslääkärien työmäärää ja on hidastanut asiakkaiden hoitoon pääsyä sekä hoitojen toteutusta.

Hammashoidon keskittäminen toisi Jikin mukaan useita etuja. Se muun muassa helpottaisi rekrytointia ja asiakkaiden hoitoon pääsy sekä hoitojen toteutus nopeutuisi. Lisäksi isossa toimintayksikössä pystyttäisiin myös tarjoamaan niin sanottua kerralla kuntoon -mallin mukaista hoitoa. Myös asiakasaikojen perumiselta voitaisiin välttyä henkilökunnan sairauspoissaolotilanteissa.

Jikin mukaan tehokkainta Kurikan hammaslääkäri ja -hoitolapalvelut olisi toteuttaa siten, että Jurvan hammashoitolan toiminta siirrettäisiin Kurikan alueen muihin toimipisteisiin. Jalasjärven hammashoitolan toiminta voitaisiin siirtää Kurikkaan vasta sitten, kun sote-keskus on valmistunut. Tilannetta on tosin mietittävä uudestaan, jos Jalasjärveltä ei löydy hammashoitolan toimintaan soveltuvia ja sisäilmaltaan terveitä tiloja.

Jik perustelee keskittämistä sillä, että Jurvan hammashoitolan nykyiset tilat vaativat kattavaa remonttia epäergonomisuuden vuoksi. Jalasjärven hammashoitolan tilat ovat ergonomiset, mutta siellä sisäilmaongelmista aiheutuva oireilu on laajaa henkilökunnan keskuudessa vuosina 2015 ja 2018 tehdyistä remontoinneista huolimatta. Jos hammashoitolan toiminta Jalasjärvellä säilytetään, on tilojen oltava turvalliset myös sisäilman osalta.

Lausunnossa Jik myös muistuttaa, että kaupunki on mitoittanut Kurikan uuteen sote-keskukseen 16 hammashoitohuonetta. Jos kaikkia niitä ei aiota käyttää, pitäisi tarpeettomiksi jääville huoneille suunnitella käyttötarkoitus ennen sote-keskuksen valmistumista.

Toisaalta lausunnossa todetaan, että jos kaupunki haluaa täyttää kaikki 16 hammashoitohuonetta ja silti samanaikaisesti suunnitella Jalasjärven hammashoitolan kehittämistä, pitäisi Jikille myönnettävissä määrärahoissa huomioida se, että hammashoitohuoneiden neliömäärä kasvaa. Myös vuokrakulut kasvaisivat ja virkoja oli perustettava lisää.

Jikin mukaan alle 18-vuotiaiden lakisääteiset tarkastukset voidaan jatkossa suorittaa Jalasjärven ja Jurvan alueella kannettavan hammashoitoyksikön avulla esimerkiksi terveysasemien tai oppilaitosten tiloissa. Vaihtoehtoisesti voidaan järjestää yhteiskuljetus Kurikan terveyskeskukseen.

Huonokuntoisten pitkäaikaislaitoshoidossa olevien asiakkaiden suun terveydenhuollon palvelut voidaan tarjota paikan päällä kannettavan hoitoyksikön avulla. Muiden asiakkaiden palvelut tuotetaan kanta-Kurikassa.

JAANA ALA-LAHTI