Asfalttiteistä yhä huonokuntoisempia

Vuoden 2018 maanteiden päällystysohjelman pituus tippui voimakkaasti edellisvuosista pohjalaismaakunnissa: Yli 400 kilometristä 280 kilometriin. Tänä vuonna päällystysrahoituksen alhainen taso vielä puolittaa päällystysohjelman alle 140 kilometriin.

Päällysteiden uusimiset keskittyvät lähes kokonaan vain pääteille. Myös kevyenliikenteen väylien päällysteiden uusimiset loppuvat kokonaan.

Rahaa päällysteiden uusimisiin käytettiin viime vuonna noin 12 miljoonaa euroa. Väyläviraston myöntämän vuoden 2019 määrärahan mukaisesti tulevana kesänä päällysteiden uusimisiin pohjalaismaakunnissa on käytössä enää vain noin 6 miljoonaa euroa.

– Jotta pohjalaismaakuntien maanteiden päällysteet pysyisivät edes nykyisellä huonohkolla tasolla, tulisi Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksen alueella päällystää vuosittain noin 480 kilometriä. Tällä hetkellä huonokuntoisia maanteiden päällysteitä on pohjalaismaakunnissa noin 900 kilometriä, määrä kasvaa vuosittain. Varsinkin muiden kuin vilkkaiden pääteiden kunto heikkenee voimakkaasti, todetaan Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksen tiedotteessa.

Päällysteiden uusimisen lisäksi rahaa käytetään tiemerkintöjen uusimiseen sekä päällysteiden paikkaamiseen molempiin kaksi miljoonaa euroa vuosittain.

– Eduskunnan parlamentaarisen työryhmän yksimielisen päätösehdotuksen perusväylänpidon rahoituksen nostosta toivotaan toteutuvan mahdollisimman pian. Huonokuntoinen maantieinfra kuormittaa ympäristöä, haittaa tienkäyttäjiä sekä hidastaa elinkeinoelämän kuljetuksia ja se myös nostaa kuljetusten kustannuksia, Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksesta kommentoidaan.

Koko maan päällystysohjelman pituus tipahtaa viime vuoden noin 2 400 kilometristä 1 500–1 700 kilometriin. Urakoiden kilpailutus on vielä kesken. Vuonna 2017 Suomessa maanteiden päällysteitä uusittiin 3 200 kilometrin verran.. Optimaalisen päällystysohjelman pituus tulisi olla Väyläviraston mukaan vuosittain 3 500 kilometriä. Tällöin maanteiden päällysteisiin ei syntyisi uutta korjausvelkaa.

Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksen kesän 2019 päällysteurakassa halvimman tarjouksen antoi Asfalttikallio Oy, jonka kanssa Ely aloittaa sopimusneuvottelut.