10 hengen kokoontumisrajoitus voimaan tiistaista alkaen – koskee esimerkiksi yleisötilaisuuksia ja urheiluotteluita, joissa on yleisöä

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (avi) rajoittaa yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärän kymmeneen henkilöön 22.12. alkaen kaikissa alueen sairaanhoitopiireissä Etelä-Pohjanmaa mukaan lukien.

Avi katsoo, että rajoitukset ovat välttämättömiä epidemiatilanteen rauhoittamiseksi.

Avin päätöksen mukaan kaikki yli kymmenen hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisä- ja ulkotiloissa on kielletty alueella. Päätös on voimassa 22.12.2020–17.1.2021 välisen ajan.

Avi tiedottaa, että enintään 10 hengen kokoontumisia voi järjestää, mutta tällöinkin on noudatettava ehdottoman tarkasti ja kaikilta osin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä. Aluehallintovirasto suosittelee painokkaasti välttämään kaikkia fyysisiä kokoontumisia, joita ei ole pakko järjestää.

Kaikki sairaanhoitopiirit ovat epidemian kiihtymisvaiheessa

Aiemmin tässä kuussa alkaneet tiukemmat kokoontumisrajoitukset ovat rauhoittaneet Länsi- ja Sisä-Suomen alueen tartuntatautitilannetta, mutta eivät avin mukaan vielä tarpeeksi. Tämän vuoksi kymmenen hengen rajoitus on nyt tarpeen koko alueella, etenkin kun tiedetään joulun ja uuden vuoden juhlakauden lisäävän ihmisten liikkuvuutta.

Valtakunnallisesti epidemiatilanne on edelleen hyvin vakava ja tilanteen laajamittainen, äkillinen heikentyminen on mahdollista koko maassa, katsoo avi.

Ylimääräisiä lähikontakteja tulisi välttää myös jouluna

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös koskee yleisötilaisuuksia, kuten markkinoita, konsertteja, teatterinäytöksiä ja urheiluotteluja, joissa on yleisöä.

Avin toimivalta ei ulotu yksityisiin tilaisuuksiin, kuten illanviettoihin tai perhejuhliin, eikä normaaliin, jatkuvaluonteiseen palvelutoimintaan.

Myöskään viranomaisten kokoukset, kuten kunnanvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien kokoukset, eivät kuulu rajoitusten piiriin. Nämäkin suositellaan järjestettävän etäkokouksina.

Sairaanhoitopiirit ja kunnat ovat antaneet eri toimijoille ja yksityishenkilöille suosituksia muun muassa tilaisuuksien ja palvelutoiminnan järjestämisestä sekä maskien käytöstä, joita jokaisen on avin mukaan syytä noudattaa.

Kaikki lähikontaktit toisiin ihmisiin, jotka eivät ole välttämättömiä, on syytä jättää pois, myös joulun vietossa.