Yhteiskunnan armoton byrokratia

Kiinnostus ja uteliaisuus kuntapolitiikkaan ja muihin yhteiskunnallisiin asioihin lähti siitä, kun perheeseen syntyi vaikeasti kehitysvammainen lapsi 20 vuotta sitten.

Tämä matka ei ole ollut helppo. Se ei ole riittänyt, että lapsi on ollut sairas, joka on tuottanut huolta ja hoivan tarvetta, vaan lisänsä erityislapsiarkeen on tuonut yhteiskunnan armoton byrokratia.

Uskallan sanoa, että se armottomuus on lähtenyt ihan sieltä päättäjätasolta ja suuremmaksi syyksi sanon asioista tietämättömyyden.

Ja tätä myöden haluan uutta tulevaa valtuustoa muistuttaa, että kaupunginvaltuusto on kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttävä elin, joka vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta sekä valvoo kaupungin toimielinten toiminnan lain- ja tarkoituksenmukaisuutta.

Armottoman byrokratian myötä minusta on tullut järjestöaktiivi, minkä avulla olen päässyt vaikuttamaan ja viemään vammaisen, pitkäaikaissairaan ja ikäihmisen ääntä kuuluviin.

On paljon ihmisiä, jotka tarvitsevat toisen ihmisen apua ja/tai apuvälineitä päiviensä toimintaan. On ihmisiä, jotka eivät itse pysty päättämään omista asioistaan tai suoriutumaan arjen askareista, kuten kaupassa käynnistä, Kelalla asioimisesta mobiililaitteen kautta tai sukan jalkaan vetämisestä.

Nämä asiat täytyy tuoda ykkösasiana esiin kuntapolitiikassa. Täytyy muistaa, että edellä mainitsemani ihmiset ovat yhdenvertaisia terveiden, nuorten ja vammattomien ihmisten kanssa. Ja nämä ihmiset täytyy myös ottaa kaupunkisuunnitteluun ja kehittämiseen mukaan.

Laitankin mietintämyssyyn kysymyksiä. Onko kaupungissamme tarpeeksi työ- ja päivätoimintaa erilaisille ihmisille? Onko kotihoidossa tarpeeksi hoitajia ja kiireetöntä kanssakäymistä?

Toimiiko kuljetuspalvelut, onko henkilökohtaisessa avussa toimiva ja luotettava vara-avustajajärjestelmä huomioituna?

Onko kaupungin eri tiloissa huomioitu liikkumisesteettömyys, onko vammais- ja vanhusneuvostot otettu kaupunkisuunnitteluun mukaan, onko vammais- ja potilasjärjestöille edullisia kokoontumispaikkoja?

Onko erityislapsiperheiden tarpeet huomioitu? Sekä palveluasumista vähentäessä, onko huomioitu omaishoito, hoitotarvikejakelu, kotiin saatavat palvelut ja niin edelleen?

Sari Riskumäki (kesk.)

kuntavaaliehdokas