Talouden sopeuttaminen

Kaupunginhallitus antoi kesäkuun alussa täyden luottamuksen kaupunginjohtajalle häntä vastaan tehdyn epäluottamusesityksen jälkeen. Meni pari kuukautta niin kaupunginhallitus päätti ostaa FCG Konsultoinnilta konsultointia ohjaamaan talouden sopeuttamista.

Olin ymmälläni. Eikö tämä ole epäluottamus kaupunginjohtajaa kohtaan? Itse sen ainakin niin olisin kokenut, jos johtamani yrityksen hallitus hankkisi minulle kuuluvia tehtäviä ulkopuolelta.

Ei talouden sopeuttaminen mene niin, että se ostetaan ulkopuoliselta konsultilta. Sen voin jo nyt sanoa, että tuhoon tuomittu ajatus. Menee kaikkine kuluineen varman ainakin 50 tonnia hukkaan.

Olisin toivonut, että kaupunginhallitus olisi antanut tehtävän talouden sopeuttamisesta suoraan kaupunginjohtajalle ja hän olisi itse ohjeistanut ja johtanut sopeuttamista.

Jokainen toimialastaan vastaava johtaja/päällikkö saisi tehtäväkseen suunnitella oman vastuualueensa sopeuttamisen kaupungin johdon esittämälle tasolle. Valmis esitys esiteltäisiin kaupungin luottamuselimille. Hehän siitä sitten lopullisen päätöksen tekevät.

Näin jokainen toimialastaan vastaava johtaja/päällikkö sitoutuisi sopeuttamiseen paljon paremmin kuin jonkun konsultin paperiin. ”Ei kannettu vesi kaivossa pysy” on vanha sanontakin.

Varmaan se tietää lisätöitä johtoasemassa oleville ja ikäviäkin päätöksiä, mutta se vuoksi heidän tittelejään ovatkin johtaja tai päällikkö. Se vain kuuluu heidän toimenkuvaan ja näkyy myös palkkauksessa.

Laittakaa luottamushenkilöt kaupungin virkamiehet töihin. Ei osteta sellaisia palveluja ulkoa, mitkä voidaan tehdä itsekin edullisemmin ja tavoitteet ovat paremmin toteutettavissa.

Pekka Luhtala

yrittäjä