Sellan tulevaisuudesta

Valtuuston kevätkauden loppumetreillä Kurikan kaupunginhallitus nimesi Sellan kiinteistön tulevaisuutta arvioivan ryhmän, jonka puheenjohtajaksi minut valittiin. Ryhmän lähtökohtana oli miettiä paras tapa edetä Sellan suhteen: olisiko olemassa liikkeitä, joilla tämä upea kiinteistö voitaisiin herättää henkiin, vai onko paras liike antaa jonkin yksityisen tahon kokeilla voimiaan ruorissa.

Perehdyimme aiempiin ideakilpailujen materiaaleihin, ja yritimme päästä perille siitä, miksi tämän kiinteistön käyttöaste on jäänyt niin kovin vähäiseksi. Loppukeväästä pidetyssä kokouksessa esitetty idea kirjaston siirtämisestä Sellaan sai paikallaolijoilta kannatusta. Ajatuksena oli lähteä rakentamaan kulttuurikeskusta, jonka sydämenä kirjasto toisi paikalle muitakin toimijoita ja asiakkaita sekä aktivoisi paikallisia matkailuyrittäjiä.

Kokoontumisen jälkeen paikallinen kirjaston väki nosti esiin kantansa siitä miten tällainen liike voisi pahimmillaan näivettää kirjastotoiminnan Jurvassa, ja nosti esiin ihan aiheellisen huolen lasten ja vanhusten kirjastoon liikkumisesta. Keskustelu on ollut sosiaalisessa mediassa vilkasta, ja välillä ylilyönteihinkin on sorruttu: emme ole tekemässä mitään pakottamalla, emmekä edes edusta kaupungin päätösvaltaa itsessään. Olemme ryhmä joka on lähtenyt vielä kerran selvittämään, onko Sellalla tulevaisuutta julkisena kiinteistönä – itse päätös syntyy poliittisessa prosessissa.

Asiasta on järjestetty kaksi kyselyä: ensimmäinen oli kirjaston järjestämä nimilistakysely jossa n. 500 henkilöä ilmaisi vastustuksensa kirjaston siirrolle. Netissä järjestettiin lisäksi kysely jossa kulttuurikeskusajatus esitettiin kokonaisuudessaan. Tähän on vastannut reilusti vähäisempi määrä, ja luonnollisesti nettikysely tavoittaa esimerkiksi vanhuksia huonommin.

Ajatuksenamme on järjestää asiasta vielä yksi keskustelutilaisuus, jonne toivoisin mahdollisimman monen jurvalaisen saapuvan paikalle. Tilaisuus järjestetään Sellassa ensi viikon keskiviikkona illalla, katso tarkemmat tiedot tästä lehdestä löytyvästä ilmoituksesta. Tarkoituksena on käydä läpi kyselyn sato ja keskustella jäljellä olevista vaihtoehdoista. Käydään tämä keskustelu kasvotusten ja katsotaan paras tie eteenpäin yhdessä.

Sella-selvitysryhmän puolesta

Mikko Jokipii

Kaupunginvaltuutettu