Peruskoululaiset pohtivat jo lukiovalintojaan

Monien peruskoulun päättöluokan oppilaiden kodeissa pohditaan jo nyt ensi kevään jatkovalintoja. Noin puolet ikäluokasta tähtää lukioon, toinen puoli ammatillisiin opintoihin.

Suomen tiheä lukioverkko tarjoaa lähes kaikille peruskoulunsa päättäville mahdollisuuden jatkaa opintojaan kotoa käsin aina korkeakoulujen kynnykselle saakka.

Suomalaista lukiokoulutusta uudistetaan tällä hetkellä voimakkaasti. Lukioväki on itse saanut olla mukana tässä mm. viestintään, vuorovaikutukseen, opiskelijalähtöisyyteen ja oppimaan oppimiseen perustuvassa uudistustyössä.

Maamme tiheä lukioverkko kertoo sekä koulutuksen arvostuksesta että alueellisesta ja koulutuksellisesta tasa-arvosta. Koulun jatkaminen lähellä omaa kotia merkitsee nuorelle ja hänen perheelleen huomattavaa kustannusten ja päivittäisen ajan säästöä.

Suomen Lähilukioyhdistykseen kuuluu tällä hetkellä 161 lukiota Hangosta Utsjoelle. Tämä on lähes puolet Suomen lukioiden määrästä. Jäseneksi otettaessa opiskelijamäärä saa olla korkeintaan 150.

Jurvan lukio on yhdistyksen aktiivisimpia jäsenlukioita. Erikoista on, että opettajista monet ovat Jurvan lukion entisiä oppilaita. Kaikki puhaltavat yhteen hiileen ja yhteistyöllä saavutetaan erinomaisia oppimistuloksia.

Pienillä paikkakunnilla oma lukio on alueen merkittävimpiä elinvoimatekijöitä. Esimerkiksi paikkakunnalle muuttoa harkitseville yrittäjille ja heidän työntekijöilleen on tärkeää saada lukiokoulutus lapsilleen mahdollisimman läheltä.

Pienissä lukioissa ollaan lähellä kasvatuksen ja huolenpidon ihannetta: opetusryhmät ovat pienehköt ja opintojen ohjaus ja yksilöllinen opastus ylenpalttista. Keskeyttäneiden ja neljännen vuoden opiskelijoiden osuudet ovatkin pienissä lukioissa huomattavasti alle maan keskiarvon.

Oma lähilukio on turvallinen vaihtoehto.

Jukka O. Mattila

Puheenjohtaja

Suomen Lähilukioyhdistys

Hattula