Pappila tarvitsee vuokraamista

Ensimmäinen vuosi Kurikan seurakunnan päätöksenteossa on takanapäin. Vuosi on ollut mielenkiintoinen ja haastava.

On pitänyt hahmottaa koko suuren seurakunnan toiminta ja sovittaa Jurvan kappeliseurakunnan osuus siitä. Seurakunnan päätöksenteossa kristillisen elämänkatsomuksen ja niin sanottujen kovien arvojen sovittaminen yhteen tuo pakostakin päätöksentekijälle ristiriitaisia tunteita.

Kurikan seurakunnassa on samat ongelmat kuin monissa muissakin seurakunnissa eli jäsenmäärän pieneneminen, vanhusväestön lisääntyminen ja kiinteistöjä yli tarpeen. Kaikista näistä selvitään toimintatapoja muuttamalla.

Kiinteistöistä Miedon seurakuntakoti on menossa myyntiin. Leirikeskustyöryhmä on valittu. Se teettää kuntokartoitukset molemmista leirikeskuksista ja suunnittelee niiden pohjalta toimenpiteitä. Tehtävä tulee olemaan vaikea. Mikään alue ei haluaisi luopua omista kiinteistöistään.

Pitää kuitenkin ajatella, että seurakunnassa toiminnan sisältö on tärkeämpää kuin tarpeettomista seinistä kiinni pitäminen.

Jurvassa on upea vanha pappila, joka on hyvässä kunnossa. Pappilan vuokraamista pitäisi pystyä lisäämään huomattavasti, jotta voisimme pitää sen seurakunnan omistuksessa. Tulee olemaan vakava paikka, kun aletaan arvioida Jurvan kiinteistöjen kohtaloita.

Kurikan seurakuntatoimistoon jäi vain yksi toimistosihteeri, kun kaksi meni töihin Seinäjoelle perustettuun keskusrekisterin virastoon.

Sen takia Jurvassakin seurakunnan virasto on ollut suljettuna ja vain tilauksesta virkailija on ollut paikalla. Asia korjaantuu kevään aikana. Toimistotyöntekijän paikka on nyt auki.

Jurvan kappeliseurakunnassa on monipuolista toimintaa. Seurakunta on meitä jokaista varten. Kaikkeen toimintaan ovat vapaaehtoiset vastuunkantajat tervetulleita. Uusia ajatuksia ja tekijöitä tarvitaan. Me kaikki yhdessä olemme seurakunta.

Osallistutaan ja rakennetaan kukin omalta osaltamme palvelevaa, avointa ja armollista yhteisöä.

Jurva on pienin alue seurakunnassa. Voimavaramme ovat rajalliset. Yritän omalta osaltani vaikuttaa avoimempaan päätöksentekoon ja palvelujen tavoitettavuuteen ja laadukkaaseen seurakuntalaisten kohtaamiseen.

26. helmikuuta,

Birgitta Koivula

kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston sekä kappelineuvoston jäsen