Minulla on edelleen unelmia

Minä olen sitä mieltä, että poliittinen päätöksenteko on lyhytjänteisempää kuin se taloussuunnittelu, mitä kunnassa tarvittaisiin.

Kurikan pitää voida katsoa pidemmälle ja suunnitella esimerkiksi investointeja pitkälle yli vaalikausien. Väki vähenee merkittävästi ja huoltosuhde heikkenee.

Itse uskon, että positiivisella hengellä ja puoluerajat ylittävällä yhteistyöllä teemme Kurikasta paremman kaupungin meille kaikille.

Unelmoin edelleen, että tulevaisuuden Kurikassa vanhuksilla on turvattu asuminen kotona, elämäntilanteeseen sopivassa vuokra-asunnossa tai hoitokodissa. Lääkärin tai hoitajan vastaanotolle pääsee viipymättä, ja sieltä saa tarvitsemansa avun.

Lapset ja nuoret saavat hyvän ja yhtenäisen perusopetuksen. Opiskelu tapahtuu opetuksen kannalta sopivissa ryhmissä. Työ- tai jatko-opiskelupaikka on kaikilla nuorilla. Päivähoitopaikkoja on riittävästi ja niitä on myös niille lapsille, joiden huoltajat tekevät erilaista työaikaa.

Vammaispalvelussa olevat velvoitteet on toteutettu. Kuntalaisille tuotettavat palvelut ovat laadukkaita ja kustannustehokkaasti tuotettuja. Lähdetään yhdessä tekemään parempi Kurikka.

Mikä on kulttuurin ja liikunnan tulevaisuus Kurikassa?

Parhaiten menestyvät ne kunnat, jotka onnistuvat houkuttelemaan luovia ihmisiä. Innovatiiviset ihmiset hakeutuvat sinne, missä on rikas kulttuuritarjonta, suvaitsevainen ilmapiiri ja ympäristö, jossa tapahtuu.

Laajassa Kurikassa tulisi pohtia, miten voidaan parhaiten tukea kulttuurin parissa tehtävää arvokasta työtä. Kansalaistoiminta kuten harrastajateatterit, soittokunnat, kuorot, bändit, erilaiset yhdistykset ym. antavat asukkaille itsensä kehittämisen väyliä. On hyvä selvittää olemassa olevien tilojen sopivuus eri kulttuurimuotojen käyttöön. Selvityksen tehtävänä on ottaa huomioon eri kulttuurin harrastajien tarpeet ja mielipiteet.

Liikunta on pohjimmiltaan perustarve, jolle kunta luo edellytyksiä. Asukas valitsee itselleen ja perheelleen sopivimman liikuntamuodon. Suurin kehittämistarve liikuntatoiminnassa on väestön terveyden kannalta olennaisen päivittäisen liikunnan lisääminen ja elintapojen parantaminen.

Liikunnan määrän väheneminen näkyy lasten ja nuorten peruskunnon heikkenemisenä sekä aikuisten työ- ja toimintakyvyssä.

Ikääntyvien määrän voimakkaasti lisääntyessä panostus ikäihmisten liikuntaan on välttämätöntä, mistä hyvänä esimerkkinä on yli 65-vuotiaiden liikuntaseteli.

Tulevaisuudessa Kurikan monet korkeatasoiset liikuntapaikat ja yksityiset palveluntarjoajat luovat edellytykset vastata myös tähän haasteeseen.

Voitto Parkkonen (sd.), kuntavaaliehdokas