Miksi muutakin kuin Kanta-Kurikkaa pitää kehittää?

Tuon tässä kirjoituksessani esiin päätöksiä ja niiden taustoja sekä kyselyitä!

Jalasjärvellä tekninen lautakunta on jo yli 10 vuotta sitten todennut uuden uimahallin tarpeellisuuden kovan kysynnän ja hallin huonon kunnon vuoksi. Uimahallin suunnitelma jäi valtiovallan kuntaliitosähityksen vuoksi toiseen kiireellisyysluokkaan.

Sitten tuli kuntaliitos eteen ja Kurikka lupasi, että myöskään jalasjärveläisten palveluita ei heikennetä. Kurikka tarvitsi Jalasjärven myös kunnianhimoisiin sotesuunnitelmiinsa.

Jakkin velkoja Jalasjärven kunta maksoi ennen yhdistymistä jo puolet Jakkin aiemmista tuotoista.

Kun Jalasjärvi oli valtiovallan toimesta pakko liittää joko Kurikkaan tai Seinäjokeen, valittiin Kurikka siitä syystä, että meille luvattiin, että Jalasjärven palveluiden taso ei heikkene!

Nyt on päätetty pakkofuusioida Jalasjärven vuokratalot Kurikan Kärrykartanoon. Vuokrataloyhtiö on maksanut aina velkansa omilla tuloillaan ja hoitanut kaikki vastuunsa ajallaan, kun taas Kärrykartanolle on annettu vuoden 2017 jälkeen uutta omavelkaista lainan takausta yli neljä miljoonaa euroa velkojen lyhentämistä varten! Jalasjärveläisten asukkaiden palveluita tullaan heikentämään, kun paikallistuntemus jää pois ja asioita voi hoitaa vain sähköisesti, täällä tulee sama eteen, kuin jo on jurvalaisten Kärrykartanon vuokratalojen asukkailla.

Kiuaskallion liikuntakeskus on jotain mitä Kanta-Kurikassa ei ole, siksi sen kunnostaminen olisi todella tärkeää. Tuohon Kiuaskallion korjaussuunnitelman yhteyteen tehtiin tarkoituksella myös tuo uimahalliosio, jotta se monipuolisuudellaan palvelisi kaikenikäisiä käyttäjiä. Kun lapset ovat harrastuksissa, voisivat vanhemmat kuntoilla uima-altaalla tai kuntosalissa.

Kiuaskallion urheilukeskus mahdollistaa valtakuntatasoisten urheilutapahtumien järjestämisen. Jalasjärvellä uimahallin käyttö varmasti vieläkin lisääntyisi, jos sinne vain sopisi enempi käyttäjiä. Nykyiseen ei voi lisätä käyttöaikoja, koska allasta pitää välillä huoltaa. Ja koko tämän Kiuaskallion korjauksen kustannukset on samaa suuruusluokkaa kuin pelkästään Kärrykartanolle annetut lainatakuut?

Kurikan sote-keskus on hyvä asia, mutta silti perushoidot pitää säilyä kaikissa Kurikan taajamissa terveydenhoidossa ja hammashoidossa. Kanta-Kurikkaan keskittäminen ei palvele jurvalaisten tai jalasjärveläisten perushoitoa.

Kustannukset lisääntyvät koululaisten ja vanhusten kuljettamisilla hoitoihin. Jalasjärven ja Jurvan hammashoitojen puolesta keräsimme kansalaisilta nimiä tähän toivomukseen noin 2000. Onko nimillä mitään merkitystä, nähdään kun valtuusto aloite tulee aikanaan käsittelyyn?

Kurikassa ovat eräät henkilöt valinneet valitusten tien, mikä on todella valitettavaa! Tämä ryhmittymä on myrkyttänyt koko yhteisen kaupungin kehittämisen, kaikki Kurikan investoinnit ovat jäissä juuri valitusten johdosta ja olleet koko yhdistymisen ajan.

Vain Kurikan Magneetti on valmistunut, miksi? Pieni ryhmä valtuutetuista on olevinaan tietävämpiä kuin hyvin koulutettu virkamiesjohto. Tämä joukko istuu itse kaupunginhallituksen kokouksissa, joten heillä, jos kellä on tietoa mitä päätöksiä on menossa.

Kurikassa on vallalla todella kova työpaikkakiusaaminen, joka kohdistuu kaupungin ylimpään johtoon.

Kurikka voi kääntää väestön vähenemisen positiiviseksi, vain tarjoamalla asukkailleen hyviä palveluita ja mukavaa turvallista asumisympäristöä kaikissa taajamissa! Hyvät palvelut mahdollistavat Kurikassa asumisen.

Eija Mäntymäki (kesk.) varavaltuutettu, kunnallisissa luottamustehtävissä vuodesta 1986