Kurikasta hyvä paikka elää, hyvästi nurkkakuntaisuudelle!

Olen seurannut tässä kiihtyvässä vaalikampanjassa ehdokkaiden ja äänestäjien kirjoittelua niin lehdissä kuin somessa.

Olen hämmästynyt siitä, että ehdokkaat kaupunkimme eri osista jatkavat ”nurkkakuntaista” keskustelua.

Itse olen kaikissa mahdollisissa tilanteissa puhunut ja kirjoittanut kehittyvän Kurikan puolesta. Riitelemällä ja taustapeiliin katsomalla tilanne ei varmasti parane.

En missään tapauksessa ole esimerkiksi Jalasjärven uimahallin rakentamista enkä mitään muutakaan investointia tai kehittämistä vastaan, mutta liputan niiden puolesta vasta siinä vaiheessa, kun talous antaa siihen mahdollisuuden.

Nykyisillä suunnitelluilla investoinneilla velkamäärä kuntalaista kohti kasvaa kestämättömästi.

Jurva on kuulunut Kurikkaan yli 10 vuotta ja Jalasjärvi 5 vuotta. En näe mitään hyötyä siitä, että kamppaillaan ja haetaan paremmuutta tai isännyyttä tähän yhteiseloon. Näkisin, että olisi paljon viisaampaa kehittää Kurikkaa 20 000 asukkaan yhte(nä)isenä kaupunkina, jossa eri alueita vahvistetaan ja vahvuuksia edistetään kunkin seudun omien erityispiirteiden kautta.

Kurikan uusi nyt valittava valtuusto joutuu kovien päätösten eteen. Velkaantumista ylimitoitetuilla investoinneilla on hillittävä, koska velkahirressä roikkuva kunta ei ole itsenäinen kunta. Vain itsenäinen kunta on lähidemokratian turva.

Tuleva sote-maku-uudistus on vielä hämärän peitossa, eikä kukaan varmasti voi tietää, kuinka paljon rahaa tarvitaan sen käynnistämiseen ja ylläpitämiseen.

Nuorten syrjäytyminen täytyy saada estettyä. Mielestäni yksi keino siihen on turvallinen kaupunki ja mahdollisuudet urheilun sekä kulttuurin harrastamiseen.

Kurikassa on hyvät ja erittäin monipuoliset harrastusmahdollisuudet, joiden ylläpitoon täytyy varata rahaa tulevina vuosina. Oppivelvollisuusiän nostaminen varmasti osaltaan auttaa ehkäisemään syrjäytymistä, ja taas toisaalta se tuo lisäkustannuksia kaupungille.

Jää nähtäväksi, oliko satsaus kannattava. Lapsiperheiden houkuttelemiseksi pitäisi löytää sellainen porkkana, joka päihittää muut kunnat houkuttelevuudessaan.

Kaupungin täytyy jatkossakin turvata ikäihmisille hyvä hoito. Monelle iäkkäälle on paras paikka asua ja olla omassa kotona, ihan samalla tavalla kuin meidän kaikkien muidenkin ihmisten.

Moni voi kuitenkin kokea turvalliseksi asua esimerkiksi yhteisöllisesti. Tästä on hyvä esimerkki perhehoito, jota tulisi kehittää houkuttelevammaksi vaihtoehdoksi toimijoille. Kaiken kaikkiaan ikäihmisten hoitoon ja hoivaan pitäisi löytää uusia ajatusmalleja ja rohkeasti viedä niitä sitten eteenpäin.

Oman kaupungin yrittäjille täytyy antaa mahdollisuudet tarjota palvelujaan kaupungin hankintoihin. Kaupungin tulisi kilpailuttaa palvelut siten, että paikallisilla toimijoilla olisi mahdollista osallistua tarjouskilpailuihin.

On omituista, että kilpailutuksiin laitetaan monien satojen tuhansien liikevaihtovaatimuksia, jolloin paikalliset pienet yritykset jäävät automaattisesti ulkopuolelle.

Lopuksi, uskon siihen, että kun me kaikin puhallamme yhteen hiileen, Kurikasta tulee hyvä paikka asua ja elää. Kehitetään yhdessä turvallinen ja toimiva kaupunki.

Jari Haapamäki (ps.), kuntavaaliehdokas