Kurikan riskibisnes

Syksyn aikana olemme saaneet lukea kaupungin suunnitelmista rakentaa Magneetin alueelle mainospylon.

Sen tarkoitus on tuoda kaupungille näkyvyyttä ja lisäksi screeneihin on tarkoitus myydä mainostilaa eri toimijoille. Pienimpiin näyttöihin voivat yritykset ostaa vuosipaikkoja.

Ajatus kaupungin mainostamisesta on hyvä ja kannatettava asia, mutta se miten ja missä sitä tehdään sekä millaisilla resursseilla herättää kysymyksiä tässä kohtaa.

Mainospylon: toimiiko se kaupungin näkökulmasta luontevana kanavana markkinoida sen toimintaa? Magneetti: onko se oikea paikka sille? Millaiset resurssit: kuka mainokset myy?

Kahteen ensimmäiseen kysymykseen voi vastata kohtuudella, että ehkä se voi toimia jossain määrin kaupungin markkinointikanavana. Mutta viimeinen kysymys onkin ongelmallisempi, monessa suhteessa.

Elinvoimaosasto joutuu sitomaan voimavaroja kaupungin yrittäjien palvelemisesta kaupungin omaan ”liiketoimintaan”, kun se myy mainoksia pyloniin. Samalla kaupunki lähtee myös kilpailemaan rahoista, joista esimerkiksi sanomalehdet ja urheiluseurat kamppailevat jo.

Ja entä jos mainosmyynti ei onnistukaan toivotulla tavalla? Kulut mainospylonista luonnollisesti maksaa siinä kohtaa kaupunki.

Investointina pylonin rakentaminen Magneettiin aiheuttaa myös tasapuolisuusongelman. Entä jos tulevan Kivistön risteyksen remontin yhteydessä sen alueen isot yrittäjät toivovat samanlaista kädenojennusta kaupungilta?

Siinä kohtaa kaupungin on toimittava johdonmukaisesti sekä osoitettava tasapuolisuutta, ja alettava rakentamaan samanlaista sinne. Palvelemaan Kivistön alueen yrityksiä, nykyisiä ja uusia.

Varmasti Jurvassakin heräisi yrittäjissä huoli omasta pylonista ja kaupungin tuesta tänne päähän kaupunkia.

Mainospylon on hyvä markkinointitapa mutta palveleeko se kaikkia kaupunkilaisia ja kaupungin yrittäjiä tasapuolisesti, on toinen asia.

Rakennuskustannukset ovat kaupungin budjetissa verrattain pienet mutta jos käyttökustannukset alkavat tulla joka vuosi kaupungin maksettavaksi, herää varmasti monen kaupunkilaisen mieleen kysymys, mistä maksetaan kun kyseessä ei ole edes lakisääteinen palvelu?

Kyösti Koivuniemi, Jurva