Kurikan kyläkoulut ja sote-keskus

Kurikan kaupunginvaltuusto päätti lakkauttaa kolme kyläkoulua perustellen sitä pienillä kustannussäästöillä. Esimerkiksi Säntin koulu oli todettu terveeksi ja oppilasennuste oli positiivinen. Valtuuston kokouksen nauhoitetussa videoleikkeessä kuulutettiin sitä paljon puhuttua virkamiesvastuuta.

Samaan aikaan virkavastuulla tehdään sote-keskusta vastoin eduskunnan säätämää sosiaali- ja terveydenhuollon kiinteistöjen rakentamista koskevaa rajoituslakia. Kurikan kaupunki on kesällä 2018 hakenut sote-keskuksen laajentamiseen ja peruskorjaukseen poikkeuslupaa.

Suunnitelmien mukaan sote-keskuksen 1. vaiheen kustannusarvio oli yli 7 miljoonaa ja 2. vaihe yli 2 miljoonaa.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta on hylännyt hankkeen sosiaali- ja terveysministeriön esityksestä, eikä myöntänyt hankkeelle poikkeuslupaa 5.7.2018 pitämässään kokouksessa.

Hylätyn poikkeuslupapäätöksen mukaan asiassa ei ole selvitetty ehdotetun hankkeen välttämättömyyttä tai kiireellisyyttä kaupungin lakisääteisten velvoitteiden toteutumisen kannalta huomioiden kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta annetun lain 4 §:n säännökset.

Ja silti vastoin lakia ja raha-asianvaliokunnan päätöstä Kurikan kaupungin virkamiehet ja päättäjät ovat ajamassa pöytäkirjoihin perustuen edelleen sote-keskuksen laajentamista ja peruskorjausta, jonka 1. vaiheen kustannukset ovat yli 5 miljoonaa.

Samassa taloussuunnitelmassa esiintyy myös edelleen 2. vaihe, johon on varauduttu 2 miljoonalla. Hankkeen hinta on nyt pöytäkirjoissa myöhemmin muutettu tasan 5 miljoonaan, ilman hankesuunnitelman päivitystä.

Hanke ei muutu lailliseksi pilkkomalla kustannuksia erinimisiin hankkeisiin, ja keinotekoisesti rajaamalla kustannuksia urakka-alueen ulkopuolelle. Hanke tarvitsee joka tapauksessa muun muassa ilmanvaihtokoneet, pihan ja jopa kalusteet.

Haluaako Ilmajoki lähteä maksumieheksi tähän Kurikan suuruudenhulluuteen? Sitoutuuko maakunta tai maakunnan kaatuessa Jik ky tässä vaiheessa sellaisten tilojen vuokralaiseksi, jotka rakennetaan vastoin rajoituslakia?

Ainut mikä on varmaa, on se, että hanke keskeytyy välittömästi, kun joku siitä hallinto-oikeuteen lainvastaisena hankkeena valittaa.

Veronmaksaja