Kuka meitä ohjaa?

Jurvan yhtenäiskoulussa on laitettu opinto-ohjaajan tuntiopettajan tehtävä auki. Tässä yhteydessä ei kuitenkaan haeta lukion opiskelijoille opinto-ohjaajaa.

Sisältävätkö tuntiopettajan tehtävät henkilökohtaisia haastatteluja tai yksilöllistä oppilaanohjausta? Meillä onkin suuri huoli, kuka jatkossa ohjaa meitä jatko-opintoihin.

Jurvan lukio ei pärjää osa-aikaisella opinto-ohjaajalla. On tärkeää, että opinto-ohjaaja tuntee henkilökohtaisesti jokaisen opiskelijan, ja on tavoitettavissa aina.

Jos lukiollamme ei ole kokoaikaista opinto-ohjaajaa, niin se tarkoittaa, että kukaan ei hoida abiturienttien valmennusta yo-kokeisiin tai ohjaa heitä jatko-opintohauissa.

Tuttu opo on jokaisen tuki ja turva. Käsittääksemme meillä on oikeus saada asianmukaista opinto-ohjausta.

Kuka hoitaa tet-harjoittelut ja yritysvierailut sekä muut oppilaitosvierailut yhtenäiskoulussa? Ne ovat kuitenkin tärkeä osa opinto-ohjausta ja oman alan löytämistä. Kuka ohjaa yhdeksäsluokkalaisten yhteishaun?

Miksi toimivaa systeemiä täytyy ryhtyä muuttamaan? Onko tässä asiassa ajateltu opiskelijoiden ja oppilaiden etua?

Ei ole järkevää, että yhtenäiskoulussa ja lukiossa toimisi eri opinto-ohjaaja, sillä vain yksi pystyy tuntemaan jokaisen oppilaan ja opiskelijan yksilönä ja vastaamaan hänen tarpeisiinsa.

Pysyvä opinto-ohjaaja on kuin toinen vanhempi; hän huolehtii tulevaisuudestamme ja menestyksestämme elämässä koulusta käsin.

Eikö Suomen koulutusjärjestelmän tarkoituksena ole kasvattaa vastuuntuntoisia ja oikeutensa tietäviä kansalaisia?

Jurvassa 13.3.2018

Jurvan lukion opiskelijakunta

Jurvan yhtenäiskoulun oppilaskunta

>>>>>>> Stashed changes