Konsultti ei näe ihmistä euron takana

Tämän viisaan lauselman luin Ilkan toimittaja Marja Tyynismaan kirjoituksesta Hänen kertoessaan Ilkassa 8.9.2018 Kuortaneen kunnallispoliittisista kiemuroista.

Olen täysin samaa mieltä hänen kanssaan.

Elokuussa 2018 Kurikan kaupunginhallituksen valitsema konsultti esitteli meille Kurikan vammaisneuvoston jäsenille tulevaa Vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalvelujärjestelmän suurta muutosta seuraavin sanoin. ”Tässä ei ole kysymys säästöistä, vaan koko uudistuksessa on kysymys vain järjestelmän muuttamisesta sellaiseksi, että resurssit saadaan tehokkaammin käytettyä. Tähän liittyy tilausten välitys, matkojen yhdistely sekä kuljetusten parempi kontrollointi, näin saamme tarvitsemamme tiedot tilastointiin, raportointiin ja järjestelmäämme.”

Järjestönä totesimme jo silloin, että vastoin konsultin lupauksia, säästöjä tulee varmasti syntymään. Ei kuljetuspalvelujen tehokkuuden, vaan järjestelmän heikkouden takia. Kärsijänä tulevat olemaan etenkin vaikeavammaiset ja pyörätuolin käyttäjät järjestelmän käyttövaikeuksien takia. Siihen vaikuttaa myös Kuljetuspalveluohjeessa oleva 10 minuutin pysähdysaika määrittely, joka lisää pyörätuolia käyttävien ja muidenkin vaikeavammaisten kustannuksia ja vähentää kuljetusten todellista määrää.

Marraskuun puolivälissä sain käsiini pari mielenkiintoista asiakirjaa. Ensimmäisessä eräs järjestö oli suorittanut sisäisen kyselyn noin 200 kuljetuspalvelujen käyttäjälle siitä, mitä mieltä he ovat palvelujen toimivuudesta. 55 % vastasi palvelujen toimivan huonosti. Ensisijaisesti välityskeskuksen heikkouden ja sieltä johtuvien autojen saatavuuden takia.

Myös yhtenä syynä mainittiin, että välityslaitteet eivät toimi ja tilauskeskukseen pitää puolikin tuntia yrittää yhteyttä kyytiä tilattaessa. Tehdyissä sopimuksissa tulisi puhelimeen vastata 200 sekunnissa eli noin kolmessa minuutissa.

Toinen tieto oli virallista faktaa. Kurikan kuljetuspalveluajot olivat syyskuun 2018 aikana vähentyneen yli puolella, vastaavaan syyskuu 2017 ajankohtaan nähden. Valitettavasti kävi juuri niin kuin me vammaisjärjestöt ennustimmekin.

Kurikan kaupunginhallituksen asettama säästövaatimus kuljetuspalveluille oli 200 000 euroa tulevalle vuodelle. Kun tätä rataa mennään, saamme kaupungille säästöä 450 000 euroa vuoden aikana, vammaisten kustannuksella ja heille annetulla heikolla palvelulla.

Minulle on todettu, että kolme kuukautta on liian lyhyt aika saada järjestelmä kuntoon. Vastaavasti olen kysynyt, että Kauhajoella on järjestelmä ollut kohta vuoden ja muualla Suomessa enemmänkin aikaa toiminnassa eikä missään tämä järjestelmä ei toimi. Etelä-Suomessa on sanottu jo järjestelmäsopimuksia irti samojen toimintaongelmien takia kun mitä meillä on täällä.

Tervetuloa ilmajokelaiset vammaiset mukaan kuntanne säästötalkoisiin. Onneksi konsulttimme oli sen verran viisastunut ja totesi teille suoraan, että muutoksen lähtökohtana ovat säästösyyt, vammaisten kustannuksella.

Juhani Kivipelto

Kurikka