Kirjasto kuuluu keskustaan

Kurikan kaupunginhallituksen toimeksi antamana Sellan selvitystyöryhmä on tekemässä esitystä Sellan monitoimikirjastosta. Jurvan kirjaston henkilökunta ja asiakkaat vastustavat muuttoa Sellan tiloihin.

Kirjaston muuttoa perustellaan sillä, että Sellaan tarvitaan toimintaa/vuokranmaksaja ja nuorisolle paremmat tilat. Kirjaston siirto on esityksessä oleellisin kynnyskysymys ja idean sydän.

Kirjaston siirtoa suunniteltaessa ei ole otettu huomioon asiakkaiden eikä kirjaston henkilökunnan mielipiteitä. Suunnittelun yhteydessä ei ole selvitetty keskustan asiakasvirtoja, kirjaston asiakaskunnan rakennetta ja kirjastopalvelujen luonnetta.

Kirjasto puolustaa asiakasenemmistön puolesta nykyistä sijaintia. Kirjasto sijaitsee nyt päiväkodin ja koulun naapurissa, tämän paremmin ei voisi ollakaan. Päiväkodista ryhmät käyvät ex temporekin palauttamassa ja lainaamassa kirjoja ja koululaiset voivat pinkaista hakemaan pulpettikirjoja.

Sellaan mennessä päiväkodistakin pitäisi järjestää kuljetus. Kirjaston satutuokioissa suurin osa osallistujista on ollut päiväkodin lapsia. Yksittäisten osallistujien varassa satutunteja ei ole Jurvassa kannattanut pitää moniin vuosiin. Isompia ryhmiä ja tapahtumia varten nykyistä kirjastoa saadaan muotoutumaan moneksi esimerkiksi pyörillä siirreltävien hyllyjen avulla.

Keskustan asukkaissa on paljon liikuntarajoitteisia, huonokuntoisia, jotka eivät kahden kilometrin matkaa pääsisi kulkemaan. Moni on sanonut asiakaspalvelussa suoraan, että ei Sellaan asti pääse. Sella ei ole sivukylistä kulkevien asiointimatkan varrella, sitä nykyinen kirjasto on sijainniltaan. Kirjasto on vapaa-ajan palvelu, johon voidaan poiketa ohimennen. Moni ei lähde kahden kilometrin päähän, jos ei ole ihan pakko (vrt. lääkäriin meno).

Ensimmäinen ajatus siirrosta oli, että kirjaston kävijämäärät tipahtaisivat puolella. Vaikka kuinka tehtäisiin houkutteleva kirjasto, niin uusia asiakkaita tuskin löytyisi yhtä paljon kuin keskustan asukkaita jäisi pois ja koululaisten koulun jälkeinen kirjastonkäyttö loppuisi.

Pitämällä kirjasto keskustassa, tarjotaan myös nuorille monipuolisemmat ajanviettomahdollisuudet, kaikkia eivät nuorisotilat ja pelikoneet houkuttele. Kirjasto Sellassa lopettaisi nuorten kirjastokäynnit lähes kokonaan, tuskin he sinne lähtisivät ”huvin vuoksi”.

Jurvan kirjaston oman kyselyn (kirjaston siirrosta) tulokset ovat 72 % nykyisen sijainnin kannalla ja 28 % Sellaan siirron puolesta. Vastaajia on yhteensä 459 henkilöä sekä internetkyselyssä että kirjastossa nimilistoihin. Erityisesti kirjastossa paikan päällä käyneet asiakkaat ovat olleet nykyisen sijainnin kannalla (92 %) eli he, joita asia eniten koskettaa.

Työryhmän tarkoituksena on ns. säästää Sellan 100 000 euron käyttökustannukset. Nykyisellä esityksellä vain siirreltäisiin kaupungin sisäisiä vuokria ja lisättäisiin menoja. Kirjaston ja nuorisotilojen vuokramenot varmasti kasvaisivat (Jurvan kirjaston nykyiset sisäiset vuokrat ovat puolet Sellan käyttökustannuksista). Paljonko olisi kustannusarvio kirjaston muutolle/muutokselle upeaksi Sellan kirjastoksi/monitoimipalveluksi?

Eri asia sitten on, paljonko päättäjät olisivat valmiit siihen myöntämään. Pahin skenaario olisi, että nykyiset kalusteet vain siirrettäisiin Sellaan, ehkä vielä pienempiin neliöihin kuin nykyisellään on tilaa (480 hyötyneliötä). Sellassa ei kuitenkaan mitenkään ruhtinaallisesti ole kirjaston toiminnalle sopivaa tilaa + kirjaston lisäksi kaikelle muulle monitoimikeskukseen suunnitellulle. Miten kävisi kirjaston varastotilojen ja kirjastoauton tallin?

Kyllä Sellasta hyviäkin puolia löytyisi kuten kahvila, näyttelyille paremmat tilat ja yksittäiset työtilat sekä auditorio. Alle 4 000 asukkaan kaupunginosassa näiden tarve/käyttöaste on aika vähäistä, kuten Sellan historiassa on nähty. Kirjasto on paikallinen lähipalvelu, matkailuvetonaulana se ei toimi. Tarvitseeko myöskään Jurvan keskustaa autioittaa vielä lisää, kun muutenkin palvelut loppuvat tai viedään Kurikkaan ja kauemmas?

Laissa yleisistä kirjastoista todetaan (ks. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161492):

2 § Tavoitteena on edistää väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuurin.” (Nyt palvelu aiotaan viedä huonosti liikkumaan pääseviltä, lapsilta ja koululaisilta).

5 § ”Kunnan tulee kuulla asukkaitaan yleisiä kirjastoja koskevissa keskeisissä päätöksissä osana kuntalain....” (Onko työryhmän nettikysely ja muutaman tunnin paikallaolo sitten riittävä? Eikö Jurvan kirjaston omalla gallupilla ei ole mitään painoarvoa?)

10 § Yleisen kirjaston tulee olla kaikkien käytettävissä ja saavutettavissa” (Parhaiten se saavutetaan keskustasijainnilla, kirjastoauto ei pysty kaikkia kirjastopalveluja paikkaamaan).

Toivomme, että saamme olla kehittämässä Jurvan keskustassa sijaitsevaa kirjastoa.

Jurvan kirjaston henkilökunta