Kiitokset kouluihimme arjen ihmeidentekijöille

Kiitämme tässä kirjoituksessa koulujemme moniammatillista henkilökuntaa, johon kuuluu opettajien lisäksi ohjaajia sekä muita lasten hyvinvoinnin eteen työskenteleviä aikuisia.

Lukuvuosi pitää sisällään monenmoista vilinää ja vilskettä. Huomio kiinnittyy usein oppilaisiin ja valmistuviin nuoriin. Jokaisella nuorella on omat koulutavoitteensa, johon nämä koulun ammattilaiset tekevät pohjatonta työtä, saaden jokaiselle parasta mahdollista opetusta.

Ja Suomessahan osataan opettaa! Oman perustyönsä ohella opettajat joustavat ja kehittävät monipuolisia tapoja kohdatakseen ja opettaakseen vaihtelevista taustoista erilaisilla taidoilla tulevia oppilaita.

Jokaisen oppiminen ei tapahdu sormia napsauttamalla ja yhdelle tunnille voi olla useita variaatioita erilaisille oppijoille. Työpäivät venyvät ja niiden jälkeenkin oppilasasiat kulkeutuvat mukana kotiin.

Tinkimättömät ja tunnolliset opettajat haluavat kuitenkin tarjota oppilaille ja perheille parasta osaamistaan, joskus myös omasta jaksamisestaan huolimatta. He jopa varmistavat työnsä sujuvuutta usein sairaslomillaankin.

Nyt meidän on aika arvostaa nuoria ja heidän takanaan työskenteleviä ihmeidentekijöitä. Voidakseen tarjota parastaan, opettajat tarvitsevat ja ansaitsevat rinnalleen myös monipuolista ammatillista osaamista, resursseja sekä toimivaa yhteistyötä kaikkien lapsen asioissa mukana olevien kanssa.

Mitä varhaisemmassa vaiheessa lapsen haasteet huomioidaan, on työskentely kaikkien osapuolten kannalta inhimillisempää, vaikuttavampaa ja kustannustehokkaampaa.

Korjaava työ pikkulapsipsykiatrian osastolla maksaa vuorokaudessa n. 1 300€. Koulunkäynnin ohjaajan kuukauden palkka kustantaa kunnalle noin 2 000 euroa. Tämä on hyvä esimerkki ennaltaehkäisevän työn edullisuudesta.

Koulunkäynnin ohjaaja tukee sekä opettajan perustyötä, että useamman oppilaan koulunkäyntiä. Muita vastaavia ennaltaehkäiseviä tukimuotoja kouluissa ovat kuraattorit, koulupsykologit, psykiatriset sairaanhoitajat, nepsyvalmentajat ja koulusosionomit sekä -koutsit. Näiden henkilöiden työpanos osana nuorten hyvinvointia on korvaamaton.

On selvää, että näihin palveluihin investoiminen edellyttää yhteistyötä sivistystoimen ja JIK:n välillä. Resurssoimalla riittävästi ennaltaehkäisevään työhön, edistetään lasten ja nuorten hyvinvointia ja osoitetaan opettajien tekemälle laadukkaalle työlle konkreettista tukea.

Samalla pystytään tukemaan myös lasten vanhempien kasvatustyötä moniammatillisella yhteistyöllä lasten kasvun ja kehityksen edistämiseksi.

Siis kiitos sinulle, joka omalla työpanoksellasi tuet jälleen yhden lukuvuoden ajan nuoriamme kehittymään ja oppimaan vastuullisiksi vaikuttajiksi.

Ihmeidentekijät, nauttikaa lomasta, olette sen todella ansainneet.

Ville Nisonen (vihr.), kuntavaaliehdokas

Outi Vesavuori (vihr. / sit.), kuntavaaliehdokas