Jurvassa hyvässä turvassa!

Haluaisin jatkossakin tehdä töitä Jurvan alueen palvelujen saatavuuden ja säilymisen puolesta.

Perusterveydenhuollon palveluiden vähäisyys, jopa riittämättömyys, johtuu tietenkin Suomen lääkäritilanteesta, mutta valitettavasti myös viranhaltijoiden tahdosta järjestää Jurvan alueelle palveluita!

Onneksi tuleva syksy näyttää paremmalta lääkäri- ja hammaslääkäripalveluiden osalta, mutta hetkeksikään asian etenemistä ei voida unohtaa.

Varhaiskasvatuksen ja lukion säilyminen lähipalveluina on meille erittäin tärkeää!

Kouluverkkoa pitää kriittisesti tarkastella tiedossa olevan väestökehityksen suhteessa, koska ennusteiden mukaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tarve vuonna 2035 vähenee yli 40 prosenttia!

Esimerkiksi pitää ottaa Jurvan yhtenäiskoulun ja lukion tuomat synergiaedut. Jurvan luokkien 1-6 oppilaskohtaiset kustannukset ovat koko Kurikan alueen alhaisimmat 7 381 €/oppilas, kun ne keskimäärin ovat 8 948€/oppilas.

Luokkien 7-9 kustannus on 11 639 €/oppilas, kun se on keskimäärin Kurikassa 12 693€/oppilas.

Pienten lukioiden valtiontuen turvin saamme pitää lukiomme toivottavasti mahdollisimman pitkään. Näin turvaamme hyvien opettajien pysymisen ja saamisen yläasteelle ja lukioon.

Ikääntyvälle väestölle esteettömien ja monipuolisten asuntojen tarve on meillä huomattava. Mielestäni on järkevää korjata ja uudistaa jo olemassaolevaa asuntokantaa esteettömiksi ja nykyajan tarpeita vastaaviksi.

Minä ainakin haluan vanhetessani asua eri-ikäisten ihmisten joukossa ja seurata ympärillä olevaa elämää. Panostamalla yhteisöllisyyteen ja yhteisten tilojen tekemiseen asukkaiden käyttöön sekä kotihoidolle, harrastuksiin, kahvihetkiin ynnä muuhun.

Uuden rakentaminen kestää kuitenkin 3-4 vuotta. Esimerkiksi 1,5 miljoonalla eurolla saadaan asuntoja rakennettua kenties 15 hengelle, mutta samalla rahamäärällä korjaamme asuntoja noin 50 hengelle nopella aikataululla. Tyhjilleen jäävien kiinteistöjen purkukustannukset pitää myös huomioida.

Kotihoitoon on panostettava entistä enemmän ja taattava hyvät palvelut niitä tarvitseville ja haluaville myös palveluseteleillä.

Sitten kun tarvitsemme ympärivuorokautista hoivaa, niin meille pitää löytyä vuodepaikkoja! Mielestäni nyt on tultu, jo liiankin kanssa, siihen pisteeseen ettei vuodepaikkoja saa enää vähentää, vaan on tarjottava meille kaikille arvokas vanhuus!

En hyväksy veronkorotuksia paikkaamaan käyttötalouden vajetta! Siitä esimerkkinä: En edelleenkään hyväksy, että Kurikan kaupunki pitää verovaroin yllä kahta uimahallia. Molskiksen laajennus voitaisiin tehdä samaan aikaan, kun sitä peruskorjataan.

Tulevalla valtuustokaudella on mahdollisuus tehdä Kurikka houkuttelevammaksi asuinpaikaksi, koska meillä on monipuoliset ja hyvät liikunta-ja harrastusmahdollisuudet.

Minulle on erittäin tärkeää liikkuminen luonnossa, sitä kunnioittaen ja sieltä voimia saaden!

Anna-Liisa Myllymäki (kok.), kuntavaaliehdokas