Juoksutusaika alkoi

Lehden jutussa 26. lokakuuta oli maininta Jikin loruista: Lääkärinvastaanoton keskittämisellä Kurikkaan lääkärin työaika saadaan tehokkaaseen käyttöön ja vastaanottoaikoja pystytään lisäämään.

Palveleeko siä jurvalaasia kaksi lääkäriä? Työhän alkaa silloin, kun alkaa työaika, oli se sitten Jurvas tai turvas.

”Viisaat” kuvitteloo, ettei muiren työajoilla ole mitään väliä? Mitenkä maakuntavaltuustot (jos toteutuu) aikoo tuollaiset ”ongelmat” korjata? Tuskin on tarkoituskaan, kuten ei kuntayhtymissäkään.

Jos nuorilla lekureilla on työpelko, ei uskalla tulla pieniin työtaajamiin, sille asialle pitäisi jo tehdä jotain. Jos ”kesäkandinkin” hommiin palkka on tärkein asia, sillekin asialle pitääs tehdä jotain.

Voi ku mukavaa