JIK-liikelaitoksesta irtautuminen, poliittinen vaihtoehtoko?

Kurikan valtuustossa tehtiin joulukuussa aloite (kaikista allekirjoittaneiden signeerauksista ei saanut selvää). Tekivät kuitenkin valtuustoaloitteen ”Kurikan kaupungin irtautumiseksi Jik-liikelaitoskuntayhtymästä”.

Aloitteessa asiaa perustellaan mahtipontisesti siten, että on aika irtautua Jik ky:stä: Kurikan on oltava nyt ”ajurin paikalla eikä matkustajana”. Isännän ääntä Ilmajoen suuntaan kovetun Kurikan taholta vaaditaan kuulumaan.

Aloitteen sävy ei todellakaan ole yhteistyökumppania tai Jikin työntekijöitä arvostava. Jik ky:n johto ja työntekijät kestävät ansaitunkin, silti arvostavan kritiikin, mutta eivät halua olla yleisenä sylkykuppina.

Jik ky:ssä me edustamme demokraattisia päätöksiä ja toteutamme sovitusti ja yhdenmukaisen hinnoittelun mukaisesti palveluja jäsenkunnillemme.

Vai tarkoittavatko aloitteen tekijät sitä, että Ilmajoki johtaa toimintaa ja Kurikka nöyrtyy kaikkeen?

– Rohkenen väittää, että työskentely ainakin johtokunnassa on yhteistyöhakuista ja lähtee asiakkaiden tarpeista, tasapuolisesti kuntien ja eri kuntakeskusten kesken.

– Synerginen yhteistyö terveysasemien välillä on tehostunut koko ajan.

Viime vuosina on jouduttu taiteilemaan Kurikan Jikille määräämien nollabudjettien kanssa palvelutarpeiden lisääntymisestä ja kustannusnousuista huolimatta. Tehtävä on ollut vaativa, mutta senkin tosiasian kanssa on eletty ja jotain on saatu aikaankin.

Aloitteessa toimintaa vaaditaan tehostettavaksi. Tämä on täysin oikeutettua. Jik ky:ssä menemme kuitenkin laatu ja hoiva edellä, taloustehokkuutta silti unohtamatta. Ihminen on työssämme aina etusijalla.

Hoivan ja palvelujen kehittämisessä omistajakunnat hyväksyvät taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet tilaajalautakunnan kautta. Käytännön arjessa kaupungin hallituksen ja valtuuston linjaukset ovat usein kuitenkin näyttäytyneet ristiriitaisina heidän omien aikaisempien päätöstensä kanssa. Siksi odottaisin mieluusti enemmän yhteistyötä Jikin suuntaan kuin perusteetonta kritiikkiä.

Jik ky:n väitetään olevan hallinnon osalta raskas johtokuntineen ja tilaajalautakuntineen. Rohkenen lausua, että asia on täsmälleen päinvastoin. ”Lautakuntien” (Jikissä niistä on kolme) tai hallintohenkilöstön määrä suhteutettuna toiminnan liikevaihtoon tai henkilöstön määrään kertoo tehokkuudesta, josta kunnat voivat vain uneksia.

En halua mitenkään edistää vastakkainasettelua Jikin ja omistajakuntien kesken, päinvastoin. Epäasiallisen kritiikin sijaan toivon tultavan joukolla Jikin järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja esittämään siellä konkreettiset kehitysajatuksensa. Asiallinen ja vakava työ kuntalaisten hyväksi ei kuitenkaan kaipaa minkäänlaista populismia.

Itse esitetty asia eli vaade Kurikan irtautumisesta Jikistä ei sekään ole ”napin painallukseen verrattava toimenpide”. Aihe vaatisi toteutuakseen konsulttileegion palkkaamisen, jotta voitaisiin selvittää hallinnon hajottamisesta, yhteistyöverkkojen purkamisesta ja eri taajamiin keskitettyjen toimintayksiköiden hajauttamisesta syntyneiden vahinkojen kustannusvaikutukset. Valistunut arvaukseni on, että tässä mentäisiin ojasta pöpelikköön sekä kustannusten, että palvelutuotannon laadun suhteen.

Mielenkiintoista on havaita, että valtakunnallisesti kokoomus näyttäisi työntävän sotea ulkoistamisen ja privatisoinnin suuntaan, mutta paikalliselle aloitteella ollaan ehdottamassa palaamista vuosikymmenten takaiseen terveyskeskusympäristöön, jossa ”paikallinen” päätöksenteko perustui muuhun kuin asiakkaan kokonaisvaltaiseen hoivakäsittelyyn.

Keskustelua on kuitenkin syytä jatkaa, jotta käytännöt avautuisivat paremmin erityisesti valtuutetuille. Siksi pyydänkin aloitteen tekijöitä julkisuudessa tarkemmin kertomaan kuntalaisille omat sote-tavoitteensa perusteluineen. Jik on avoin kehittämiselle aina.

Valtakunnallista Sote-ratkaisua odotellessa

Matti Ollila

JIK-liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan puheenjohtaja