Huolenpitoa huomisesta

Kurikkalaisena neljän aikuisen lapsen äitinä ja kolme pojanviikarin mummana, olen lähtenyt mukaan kuntavaaleihin halusta olla mukana päättämässä ja vaikuttamassa koko Kurikan kehittämiseen.

Näen, että Kurikkaa kehitetään ja kuntalaisten asioita viedään eteenpäin yhdessä kuunnellen kuntalaisia.

Tämä tarkoittaa panostuksia nuoriin. Kuten nuorten mielenterveyspalveluihin ja siihen, että nuorten syrjäytyminen pystyttäisiin estämään.

Meillä ei ole varaa menettää yhtäkään nuorta. Ennaltaehkäisevä työ ja resurssit mielenterveys- ja tukipalveluihin on oltava kunnossa, myös huomioiden lastensuojelun palvelut.

Itse työskentelen nuorisopsykiatrisessa asumiskodin koulussa yksikönjohtajana ja erityisopettajana, missä kaikki oppilaat ovat huostaanotettuja nuoria.

Näen omassa työssäni paljon, kuinka joidenkin nuorten ongelmiin olisi pitänyt puutua aikaisemmissa vaiheissa, kuten esimerkiksi varhaiskasvatuksen aikana, tarvittavalla perhetyöllä, tukitoimilla koulussa tai kattavilla psykiatrisilla palveluilla.

Meidän on panostettava varhaiskasvatuksen palveluihin niin, että ne edistävät molempien vanhempien tai yksinhuoltajan mahdollisuutta työssäkäymiseen.

Henkilöstömitoitusten on oltava kunnossa niin, että voidaan huomioida myös lapsia yksilöllisesti. On myös otettava huomioon paikalliset erityispiirteet, mahdolliset pedagogiset painotukset, lasten tarpeet sekä varhaiskasvatusta koskevan arviointitiedon ja kehittämistyön tulokset.

Kurikan varhaiskasvatuksen visio on ”Onnellinen ja leikin iloa täynnä oleva lapsuus Kurikassa”. Lapsi saa olla lapsi ja toimia lapselle ominaisella tavalla. Pääpaino on toiminnallisuudessa ja osallisuudessa sekä leikissä sekä oppimisen ilossa.

Kasvattajan tärkeä tehtävä on erityisesti kiinnittää huomiota tunneilmastoon minkä kasvattajat luovat omalla toiminnallaan.

Sivistyspalvelun on myös elettävä tulevissa muutoksissa niin, että oppilaiden opetuksen taso ja rakenteiden tason on pystyttävä tulevaisuudessa vastaamaan oppilaiden yksilöllistä tasoa.

Erityisopetuksen puolelle on nyt perustettu eritysopetuksen rehtorin virka, minkä kautta saamme erityisopetukseen järjestelmällisyyttä ja yhdenmukaisuutta.

Kurikassa tarvitaan kotihoidon puolella uudistamista; selkeää arviointia kotona asuvien kuntoisuudesta. Ei ole inhimillistä, että kotihoidon asiakkaan ainut sosiaalinen kontakti on kotihoidon työntekijä. Onko muistisairas asiakas, joka ei hallitse arkipäiväisiä toimintojaan tai täysin sänkyyn autettava asiakas enään kotihoidon piirin kuuluva?

Myös kotihoidossa työskentelevien henkilöiden työolojen ja työn tekeminen pitää olla mielekästä ja siihen on annettava tarvittavat resurssit. Omaishoitajien asemaa ja tarvittavaa tukea on lisättävä.

Näen, että Kurikassa on tehty myös yhdessä paljon hyvää; liikuntamahdollisuuksia on todella monipuolisesti, investointeja on laitettu käyntiin ja tulossa olevia investointeja on paljon, kulttuuria tuetaan ja myös yrittäjyyttä.

Kehitetään ja viedään Kurikkaa eteenpäin yhdessä, vauvasta vaariin, muksusta mummaan niin että saamme kuntalaisten äänen kuuluvaksi.

Kirsi Kandolin (sd.)

kuntavaaliehdokas