Haluan vaikuttaa palveluihin

Monet ovat näissä kirjoituksissaan sanoneet lähteneensä ehdolle, koska pyydettiin. Minä lähdin siksi, että haluan vaikuttaa kurikkalaisten palvelujen saatavuuteen ja rakenteeseen.

En halua paluuta vanhoihin asioihin. Katse pitää olla kirkkaasti eteenpäin, uudistamiseen yhteistyöllä.

Kurikan sote-palvelut vaativat uudistusta, näinhän se on koko maassa. Hoitoonpääsy joustavammin ja kaikille mahdolliseksi, kustannustehokkaasti.

Meillä Jurvassa on ollut lääkäri yhtenä päivänä viikossa ja ymmärrätte varmaan, ettei hän ehdi ottaa vastaan potilaista kuin pienen murto-osan, yli 3 000 asukkaan väestöstä.

Lääkärien saanti näissä maaseudun kunnissa on tehtävä houkuttelevaksi ja työyhteisössä heidän on saatava tukea ja opastusta työssään. Lasten ja nuorten hyvinvointiin on kiinnitettävä enemmän huomiota ja heidän sosiaalista ja henkistä hyvinvointiaan tuettava.

Lääkäri- ja hoitajapalvelujen riittävyys vanhusten hoivassa on puhuttanut paljon, eivätkä mitoitukset tuo välttämättä hyvää hoivaa, vaan on kehitettävä myös hoivan sisältöä sekä laatua kotihoidossa ja asumispalvelussa.

Sivistystoimi koostuu kouluista, varhaiskasvatuksesta, nuorisotoimesta, kulttuurista, liikunnasta ja muusta vapaa-ajasta. Kurikassa on hyvät palvelut kaikilla osilla, esimerkiksi harrastepaikkoja on uudistettu ja lisätään vielä tulevinakin vuosina.

Toivon, että siinä katsotaan tasapuoliseti kaikkia keskuksia, harrastukset on oltava kaikkien saavutettavissa.

Kouluverkkoa on seuraavalla valtuustokaudella tarkasteltava siksi, että uusien koulujen valmistumisen myötä opetusmahdollisudet parantuvat ja rakennukset on otettava tehokkaaseen käyttöön. Investoinnit ovat mittavat, tilat nykyaikaiset ja tarjoavat oppilaille monipuolista opetusta, lisäksi harrastustoimintaa.

Erityisopetus ja moniportainen tuki koululaisille vievät heitä parhaiten eteenpäin. Jurvan lukio säilyy kouluverkossa niin kauan kuin valtionapu taataan pienille lukioille.

Haluan nostaa myös matkailun kehittämistä alueellamme. Markkinointiin panostuksia, sillä hyvät käyntikohteet ja erilaiset harrastepaikat ovat jo valmiina.

Kurikka velkaantuu vauhdilla, jos kaikki suunnittelussa olevat hankkeet toteutetaan. Uudella valtuustolla on edessään kovia ratkaisuja talouden tasapainottamisen suhteen. Verotulot ja osingoista saatava tuotto on käytettävä viisaasti eikä tuhlailuun.

Kaija Nyysti (kesk.)

kuntavaaliehdokas