Eläkeläisjärjestöjen vetoomus ilmaisista toimintatiloista

Pohjanmaan eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta on kokouksessaan 11.9.2018 päättänyt vedota kuntiin ja kaupunkeihin, että ne antaisivat tilat ilmaiseksi käyttöön eläkeläisjärjestöille.

Järjestöt tukevat toiminnoillaan hyvin paljon kunnallista vanhustyötä ja koko yhteiskuntaa pitäen huolta vapaaehtoistoiminnalla vanhusten vireydestä ja hyvinvoinnista. Edistämme liikunnallisuutta monin eri tavoin, henkisten kykyjen ylläpitoa mm. muistikerhot, bingot, digilaitetoimintojen ohjaus, erilaiset pelit jne. sekä sosiaalista kanssakäymistä kerhojen ja tapahtumien järjestämisellä.

Monissa yhteyksissä vedotaan huoleen vanhusten kasvavasta osuudesta väestössä ja sen aiheuttamasta suuresta taloudellisesta rasituksesta muulle väestölle.

Vanhusväestö on kuitenkin paljolti voimavara, joka auttaa lastensa perheitä erilaisin toimintamuodoin ja myös tosiaan etenkin juuri järjestötyön avulla. Järjestöjen toimintamahdollisuuksia on kuitenkin alkanut kaventaa kunnallisten toimielinten määräämät vuokrat. Vapaaehtoistoimintaan ei saada toimijoita, jos siitä pitää vielä maksaa. Ns. sosiaalinen pääoma jää käyttämättä.

Väärinkäsityksiä on myös siitä, että vanhuksilla olisi yleensä paljon rahaa. Monet elävät kyllä säästeliäästi ns. arkkurahaa varten ja viimeisistä hetkistä selvitäkseen, mutta suurella osalla vanhuksista on taloudellisia vaikeuksia.

Vain takuueläkettä (n. 755 euroa kuukaudessa) saa yli 102 000 henkilöä ja kansaneläkettä tai sen osaa 629 024 henkilöä, joten ainakin yli 731 000 henkilön eläke on alle 1299,98 euron. Asumistukea ei saa enää noin 1 000 euron eläkkeellä.

Viime aikoina on uutisoitu ulosottotilastoissa ja velkajärjestelyissä olevan yhä enemmän eläkeläisiä. Varsinkin tämän pientä eläkettä saavien joukko jättää osallistumatta eläkeläistoimintoihin, jos siitä aiheutuu toimeentuloa vaikeuttavia kuluja.

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on valmistumassa oppilastyönä tutkimus järjestöjen taloudellisesta hyödystä yhteiskunnalle. Ennakkotiedon mukaan se on hyvin merkittävä. Tähän tutkimukseenkin vedoten ja edellä kerrottuun viitaten pyydämme, että kunnat pidättäytyisivät vuokrien perinnästä ja antaisivat eläkeläisjärjestöille tiloja korvauksetta.

Tähän vetoomuksen yhtyy myös Jurvan eläkeläiset ry.

Irmeli Mandell, Eläkeläiset ry:n Pohjanmaan aluejärjestön puheenjohtaja

Seija Tikkanen, neuvottelukunnan sihteeri

Raimo Santikko, Jurvan eläkeläiset ry:n puheenjohtaja