Ei yksin vaan yhdessä

Kunnallisessa päätöksenteossa on omat haasteensa, johon olen saanut tutustua kahden valtuustokauteni aikana. Päätöksenteon salaisuus on tiivis yhteistyö, yli puoluerajojen.

Valtuustossa istuu laaja valtuutettujen joukko, joten yksin eivät hyvätkään ideat etene, mikäli ei tiedottaminen ja asioiden hoito onnistu yhdessä. Kaupungin virkahenkilöiden työskentelyyn vaikuttaa tiivis yhteistyö, joka taas auttaa asioiden etenemistä positiivisessa hengessä.

Kaupunkimme tarvitsee kehittyäkseen uudistuksia, mutta ei hinnalla millä hyvänsä, eli maksuvalmius on huomioitava myös jatkossa.

Nuorten ja lasten hyvinvointi on sijoitus tulevaisuuteen. Lapsiperheet tarvitsevat lapsilleen turvallisen varhaiskasvatuksen ja koulupolun, sekä isovanhemmat turvalliset vanhuuden päivät ja palvelut.

Kaupunkimme on laaja ja etäisyydet pitkiä, jokainen paikka on tärkeä ja tarvitsee tasapuolista päätöksen tekoa.

Päätettäviin asioihin pitää löytää toimivat ratkaisut. Asioita tulee esittää ja hoitaa tasapuolisesti koko Kurikan parhaaksi vaalien, että kaikki kolme kuntakeskusta pysyvät elinvoimaisena. Jokaisen valtuutetun tulee tuntea oma kaupunkinsa eli tutustuen kylät, löytää.

Aktiivinen elinkeinopolitiikka edistää uusien työpaikkojen syntymistä, ja yritysten sijoittumista koko Kurikan alueelle. Hyväksi havaittuja tapoja ja toimia ei saisi unohtaa, vaan niitä tulisi jopa vaalia ja parantaa.

Kaupunkiamme kehittäminen houkuttelevammaksi on tärkeää, mutta miten se toteutetaan? Luomalla positiivista kuvaa kaupungistamme on meidän jokaisen kuntalaisen tehtävä. Uskomalla huomiseen voimme nähdä Kurikan jatkossakin elinvoimaisena.

Arja Kananoja, kuntavaaliehdokas (kesk.)