Viime vuosi katseen alle

Kurikan kaupunginvaltuusto kääntää ensi maanantain kokouksessaan katseensa viime vuoden puolelle. Kokouksessa on tarkoitus hyväksyä muun muassa viime vuoden tilinpäätös ja perehtyä tarkastuslautakunnan laatimaan arviointikertomukseen.

Tarkastuslautakunnan näkemykseen on jo voinut tutustua, sillä arviointikertomus on julkaistu kaupungin nettisivuilla.

Arviointikertomuksessaan tarkastuslautakunta on yhdeksi suurimmaksi huolenaiheekseen nostanut investointitarpeiden kasvun ja siihen liittyvän kaupungin kiinteistöjen korjausvelan. Alkuperäisessä talousarviossa esimerkiksi investointeihin varattiin viime vuonna kuusi miljoonaa euroa, mutta muutetussa talousarviossa investointimenot olivat lopulta 12,3 miljoonaa euroa. Tilinpäätöksen toteutuma oli 11 miljoonaa euroa.

Huolissaan tarkastuslautakunta on myös yleisesti kaupungin talouslukujen kehityksestä. Se nostaa esiin, että kaupungin omavaraisuusaste on laskenut 54,3 prosenttiin. Vuonna 2015 on ollut 65 prosenttia. Myös lainakanta on tarkastuslautakunnan mukaan jatkuvasti kasvusuunnassa.

Huomiotta ei jää sekään, kuinka kiinteistötyöryhmän väliraportti jätettiin tuomatta tiedoksi valtuutetuille ennen tämän vuoden talousarvion käsittelyä. Loppuraportti on myös yhä tekemättä ja käsittelemättä.

Menneiden tarkastelu on enemmän kuin hyödyllistä.

Vaikka tehtyjä asioita ei enää viime vuoden osalta saa täysin muutettua, voi niistä aina oppia ja toimia tänä vuonna toisin. Huolestuttavan tilanteen edessä ollaan, jos tarkastuslautakunta joutuu vuoden kuluttua kirjaamaan arviointikertomukseensa täsmälleen samoja kehittämisehdotuksia kuin mitä se on viime vuodesta huomioinut.