Vastuu sanoista

Journalistin ohjeita noudattavat tiedotusvälineet voivat halutessaan käyttää julkaisujensa sivuilla vastuullisen journalismin merkkiä. Sen tarkoituksena on korostaa, miten vastuullinen journalismi eroaa muusta viestinnästä.

Merkkiä käyttämällä kerrotaan, että nämä tiedotusvälineet noudattavat journalistin ohjeita. Lukijoilla, katselijoilla ja kuulijoilla on oikeus muodostaa mielipiteensä luotettavan tiedon pohjalta.

Vastuullisuuden puute korostuu sosiaalisessa mediassa käytävässä viestinnässä.

Kun kenellä tahansa on mahdollisuus ja osalla myös halu kertoa asioista ensimmäisenä, jää vastuullisuutta osoittava tietojen tarkistaminen vähiin tai unohtuu kokonaan.

Useimmiten tällaisen tiedon uutisena some-verkkoihin kirjoittava ei jaa virheellistä tietoa tahallaan, mutta sen leviämistä erilaisissa some-ryhmissä on vaikea keskeyttää tai tietoa oikaista. Lukijalta vaaditaankin somen viestejä lukiessaan selvästi enemmän kriittistä suhtautumista lukemaansa kuin ammattimaisesti, tietoja tarkistavien toimittajien tekemissä uutisissa.

Valitettavaa on, että some antaa myös tahallisen väärän tiedon levittämiselle oivan alustan. Tarkoituksellista, usein jonkin ideologian tukemiseen perustuvaa uutisointia käytetään hyväksi muokkaamaan lukijoiden mielipiteitä.

Vastuullisuus merkitsee myös sitä, ettei kirjoittelulla aiheuteta sen kohteelle vääristä tiedoista johtuvaa haittaa. Pahimmassa tapauksessa sellainen voi johtaa jopa hallitsemattoman vihan syntyyn.