Vain oikeita vastauksia

Mitä yhteistä on Sellalla, liikuntapaikoilla, kouluilla ja seurakunnalla? Niiden kaikkien kehittämiseen pyydetään nyt kuntalaisten apua. Tietyssä pisteessä virkamiesten ja luottamushenkilöiden ideat eivät enää riitä, vaan ajatuksia halutaan pusertaa yhteisöstä.

Omien ajatusten kertominen on varsin helppoa. Netissä voi sekä vastata seurakunnan kyselyyn että tutustua kouluverkkoselvitykseen ja kommentoida sitä. Liikuntatoimen kyselyyn voi vastata kauppareissun yhteydessä ja Sellan tulevaisuutta ideoidaan työryhmän kanssa erikseen järjestettävässä tilaisuudessa.

Ajatusten jakamisen ei tarvitse loppua, vaikka mielipiteitä ei kysyttäisi lomakkeiden avulla. Uusia ideoita ja ehdotuksia otetaan aina mielellään vastaan, ammatissa kuin ammatissa.

Oman alansa asiantuntija voi usein olla liian lähellä pyörittelemäänsä asiaa. Silloin vinkkejä kaivataan heiltä, jotka pystyvät tarkastelemaan sitä hieman kauempaa.

Syvin asiantuntijuus kytee yleensä niissä ihmisissä, joiden esivanhemmat ovat asuneet alueella pitkään tai jotka ovat aktiivisesti läsnä oman yhteisönsä arjessa.

Kaupunginvaltuutetun tehtävä on kuunnella kuntalaisia ja ajaa heidän asioitaan demokratian turvin. Äänestäjien tehtävänä on valita parhaat tekijät tähän työhön.

Vaikuttamisen velvollisuus ei kuitenkaan kuntalaisella pääty siihen, kun äänestyslappu tipahtaa uurnaan. Jotta kaupunki palvelisi kuntalaisiaan parhaalla tavalla, täytyy päättäjillä olla tietoa siitä, mikä ei toimi ja mitä pitäisi vielä kehittää.

Oman ideansa täytyy uskaltaa sanoa joko suoraan tai viestinviejän kautta. Vääriä vastauksia yhteisön kehittämiseen ei ole.

>>>>>>> Stashed changes