Vain numero

Kurikan kaupunginvaltuuston kokouksessa yhdeksi suureksi huolenaiheeksi nousi se, kuinka ikäihmisistä kunnassa pidetään jatkossa huolta. Ymmärrystä ei riittänyt sille yhtälölle, jonka mukaan muun muassa kotona asuvat saavat jatkossa riittävää hoivaa ja huolenpitoa, vaikka säästöjä kohdistetaan juuri terveys- ja peruspalveluihin sekä sosiaalipalveluihin.

Valtuutetuista Margit Parkkamäki (sd.) toi vahvasti esiin sen, että kaupunki ei voi aina vierittää syytä Jikille, sotelle, sairaanhoitopiirille tai vedota valtakunnallisiin ohjeistuksiin ja suosituksiin. Niiden sijaan kyse on Kurikan kaupungin päätöksistä ja sen tekemistä arvovalinnoista. Se päättää, millaiset olot kunnan alueella muun muassa ikäihmiselle järjestetään.

Valtuuston tekemästä arvovalinnasta ja myös ohjauksesta oli kyse, kun Dementiakoti Toiskan remonttia aikaistettiin kahdella vuodella. Halu on se, että myös kunnallista palvelua on tarjolla muiden vaihtoehtojen rinnalla.

Samoja arvovalintoja odottavat myös jurvalaiset. Lupaus lääkäristä on tänne annettu, joten nyt valtuutettujen on pidettävä huoli siitä, että lupaus myös pitää.

Talousarvioon tehdyllä muutoksella haluttiin muistuttaa kaikkia siitä, kuka ohjaa ja ketä. Palveluista ja palvelunohjaamisesta ovat vastuussa kaupunki ja sen päättäjät. He ohjaavat kunnan varoja niihin asioihin, joita pitävät kuntalaisten arjen kannalta tärkeinä. Nyt sellaiseksi nousi myös muistisairaiden hoidosta huolehtiminen.

Kuntalainen ei ole vain numero tai luku taulukossa. Hän on elävä ja ympäristöönsä vaikuttava yksilö. Hänestä kunnan on pidettävä huolta, sillä se säteilee paljon kauemmaksi kuin someen upotettu markkinointiviesti.