Usko tulevaan on isossa osassa

Alkuvuoden sykähdyttävin uutinen Jurvasta on viime vuoden syntyvyysluku: 14 syntynyttä lasta. Luku on pieni ja pudonnut selvästi aiemmista vuosista.

Matala syntyvyys ei kuitenkaan kosketa yksin Jurvaa. Viime vuosina asiasta on käyty vilkasta valtakunnallista keskustelua. Koko Suomen mittakaavassa huoli perustuu sen taloudellisiin vaikutuksiin.

Pienillä paikkakunnilla huoli syntyvyydestä liittyy kuitenkin suoraan paikkakunnan olemassaoloon sellaisena, kuin se on totuttu tuntemaan. Toistuessaan näin pienet lapsimäärät muuttaisivat Jurvaa.

Eduskunnassa on puhuttu viime aikoina tiiviisti perhevapaauudistuksesta. Myös esimerkiksi lapsilisien nostamista on ehdotettu. Kurikkakin päätti hiljattain nostaa kotihoidontuen kuntalisän 50 eurosta 150 euroon kuukaudessa.

Vaikka rahallisia tukia lapsiperheille on vaadittu monella suulla, niiden vaikutus syntyvyyteen voi jäädä vähäiseksi.

Suurempi vaikutus olisi syvemmillä yhteiskunnallisilla muutoksilla. Nykyinen työelämä on monilla aloilla hyvin epävarmaa. Siinä missä monet aiemmat sukupolvet oppivat ajattelemaan, että oma kotimaa kehittyy vuosien saatossa vain vauraammaksi, nykyään iso osa nuorista näkee tulevaisuudessa epävarmuutta.

Tulevaisuutta on helpompi rakentaa tilanteessa, jossa nuori aikuinen voi aidosti uskoa, että töitä riittää, talo kannattaa rakentaa tähän ja lainat saadaan maksettua.

Lääkkeiden etsiminen tähän on vaikeampaa, mutta oleellisempaa kuin vauvatonnit tai lapsilisien korottaminen.

JARMO PANULA