Tuulivoiman jättiläiseksi

Jurvan ja Kurikan välistä asumatonta aluetta koskeva tuulivoimahanke on edennyt kuin varkain. Aluetta ruvetaan nyt kaavoittamaan, ja tuulimittaukset käynnistyvät jo parin viikon päästä. Aluksi kaavoitus ja mittaukset koskevat kolmea osa-aluetta. Jos mittaustulokset ovat rohkaisevia ja kaikki muu menee suunnitelmien mukaan, ensimmäiset tuulivoimalat pyörivät näillä alueilla jo puolentoista vuoden päästä. Loput neljä osa-aluetta kaavoitettaisiin ja rakennettaisiin tuulipuistoksi myöhemmin.

Jurvan ja Kurikan sekä osittain Teuvan alueelle suunniteltu tuulipuisto painii suuruusluokkansa puolesta raskaassa sarjassa. Megatuuli-yhtiö suunnittelee investoivansa hankkeeseen satoja miljoonia euroja. Noin 8 000 hehtaarin tuulivoimapuistoon voisi tulla jopa yli 150 voimalaa, jotka tuottaisivat energiaa yhteensä 450 megawatin edestä. Viime vuoden lopussa koko maassa oli yhteensä 162 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskapasiteetti oli 288 megawattia.

Hankealueella on noin 700 eri kiinteistöä, joten Megatuuli on saanut käydä neuvotteluita yhden jos toisen maanomistajan kanssa heidän maidensa vuokraamisesta. Kolme viikkoa sitten yhtiö järjesti Kurikassa ja Jurvassa tilaisuudet, joissa maanomistajille tehtiin selkoa suunnitelmista ja hankkeen aikataulusta.

Megatuulen laskelmien mukaan tuulivoimapuisto tuottaisi olemassaolonsa aikana noin 30 miljoonaa euroa kiinteistö- ja yhteisöverotuloja sekä hyödyttäisi alueen elinkeinoelämää noin 185 miljoonan euron edestä. Maanomistajille yhtiö povaa 65 miljoonan euron pottia vuokratuloina. Vaikka laskelmat olisivat ylioptimistisia, puiston taloudellinen merkitys on joka tapauksessa suuri.

Vero- ja vuokratulojen lisäksi tuulipuistolla olisi suuri työllistävä vaikutus etenkin sen rakennusvaiheessa. Sen jälkeen voimaloiden huoltaminen ja niille johtavien teiden ylläpito työllistäisivät ihmisiä, vaikkakaan eivät enää yhtä suuressa mittakaavassa. Oikein markkinoituna puisto voisi olla Kurikalle myös merkittävä vetovoimatekijä, joka nostaisi kaupungin imagoa vihreän energian tuottajana. Uusien asukkaiden lisäksi suuri tuulipuisto voisi vetää alueelle myös matkailijoita.

Hankkeeseen ei näillä näkymin sisälly mitään suuria haittatekijöitä. Tuulivoima on täysin uusiutuvaa energiaa, päästötön ja ympäristöystävällinen tapa tuottaa sähköä. Maisema Jurvan ja Kurikan välillä toki tuulivoimaloiden takia muuttuisi, mutta haittaa asutukselle eivät voimalat voisi asumattomalla seudulla aiheuttaa.