Turvallinen työpaikka

Kurikan kaupungin palveluksessa on viime vuoden aikana ollut noin tuhat henkilöä. Suurimmalla osalla heistä on ollut vakinainen työsuhde. Määräaikaisessa työsuhteessa on ollut noin viidennes kaupungin työntekijöistä. Tiedot perustuvat viime vuoden viimeisen päivän tilastotietoihin ja ne löytyvät maanantaina valtuustolle esitellystä kaupungin henkilöstökertomuksesta.

Työvoiman lukumäärä yhtenä vuoden päivänä ei kerro koko vuoden tilanteesta parhaiten. Henkilötyövuosiksi muutettuina vuodet ovat jo vertailtavissa paremmin. Vuonna 2016 lukema oli 1027,42 ja vuonna 2017 henkilötyövuosia kertyi 1 019,37.

Kunnasta saatua vakituista työpaikkaa on vuosikausia kuvailtu lottovoittona. Se on tarkoittanut usein pitkää työuraa aina kultakelloon ja eläkkeelle siirtymiseen saakka.

Kurikassa tilanne on ollut yhä turvallinen. Kaksi tehtyä kuntaliitosta ovat tarkoittaneet sitä, että henkilöstö on saanut molemmilla kerroilla viiden vuoden irtisanomissuojan. Henkilöstörakennetta on periaatteessa voitu tarkastella uudestaan vain tilanteessa, jossa virassa oleva henkilö on siirtymässä eläkkeelle.

Työntekijää ei kuitenkaan pidä ajatella vain kulueränä. Osaavat ja innostuvat, uutta luovat ja sitoutuneet työntekijät ovat palkkansa ansainneet. He luovat työpaikoille sellaista tekemisen meininkiä, josta myös muiden on helppo innostua.

Kurikan kaupungin henkilöstöstä eläkeiän seuraavan viiden vuoden aikana on saavuttamassa arviolta 146 henkilöä. Työtä on tarjolla usealle osaajalle, vaikka jokaista paikka ei avoimeksi laitettaisikaan. Jo nyt tarvetta olisi etenkin maatalouslomittajille ja laitoshuoltajille.

>>>>>>> Stashed changes