Tavaksi ottamista

Suomen evankelisluterilaisten seurakuntien seurakuntavaaleissa valittiin edustajat kirkkovaltuustoihin ja seurakuntaneuvostoihin. Joka neljäs vuosi järjestettävät vaalit eivät ole oikeastaan koskaan saaneet seurakuntien jäseniä runsain joukoin liikkeelle. Näin ei käynyt nytkään. Se käy ilmi koko maan äänestysprosentista. Alustava äänestysprosentti laski edellisten vaalien 15,5 prosentista 14,4 prosenttiin.

Kurikassa äänestyslapun kävi täyttämässä 24,7 prosenttia siihen oikeutetuista. Vertailua ei edellisiin vaaleihin kannata tehdä, sillä tilanne oli tuolloin poikkeuksellinen. Edessä oli seurakuntaliitos Jalasjärven kanssa ja poikkeusjärjestelyistä nyt päättyvälle valtuustokaudelle oli jo sovittu.

Seurakuntavaaleissa saavat äänestää myös 16–17-vuotiaat. Harva kuitenkin käytti oikeuttaan. Kurikassa vain 50 nuorta äänesti, 400 ohitti heille annetun mahdollisuuden.

Nuorten vähäisestä äänestysinnosta on joiltain osin syytä olla huolissaan. Kyse on henkilöistä, jotka ovat äskettäin käyneet rippikoulun ja olleet sen kautta tiiviimmin yhteydessä seurakuntaan kuin jopa moni muu kirkon jäsen. Jos suhde seurakuntaan katkeaa jo noin nopeasti, on sitä vaikea saada solmittua jatkossakaan. Se voi tarkoittaa kirkolle vaikeita aikoja tulevaisuudessa.

Vaalitulos toi kuitenkin Kurikkaan nuorekkaan yllätyksen, vaikka nuorimmat äänestäjät eivät vaaliuurnille lähteneet. Äänikuninkaaksi nousi 330 äänellä 25-vuotias Samuli Niiles. Häntä suuremman äänipotin maakunnan seurakunnissa keräsi vain yksi henkilö.

Vaaleissa päättäjistä äänestäminen on yksi keino olla mukana yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Kun tavan kerran oppii, pysyy se mukana pitkään.