Syntyvyys huolestuttaa

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa on syntynyt tänä vuonna 28 918 lasta heinäkuun loppuun mennessä, mikä on 1 803 vauvaa enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna.

Positiivinen ilmiö ulottuu myös Etelä-Pohjanmaalle, sillä maakunnassa on alkuvuonna syntynyt noin sata vauvaa enemmän kuin vuosi sitten samaan aikaan.

Viime vuosina Suomessa on ollut suuri huoli alhaisesta syntyvyydestä ja on arvioitu, ettei paluu suuriin lapsilukuihin ole todennäköistä.

Huoli on liittynyt taloudellisiin vaikutuksiin. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen toukokuussa tekemän tutkimuksen mukaan väestörakenteen muutos hidastaa talouskasvua pysyvästi 2040-luvulta alkaen ilman merkittävää syntyvyyden nousua, maahanmuuton kasvua ja maahanmuuttajien työllisyysasteen nousua.

Mikäli talouskasvu hidastuu, verotulot vähentyvät ja hyvinvointivaltion rahoitus heikentyy. Tilanne olisi huono, sillä kasvava vanhusväestö lisää sote-palvelujen tarvetta.

Suomen syntyvyys lähti kovaan laskuun 2011, mutta pari vuotta sitten syntyvyys kääntyi kasvuun, ja se on kiihtynyt korona-aikana. Kasvua voi selittää osaltaan se, että ihmiset ovat olleet aiempaa enemmän kotona ja yhdessä.

Suuntaus on positiivinen, mutta käänne on liian pieni, että sillä olisi isoja vaikutuksia talouskasvuun pitkällä tähtäimellä. Kansamme vanhenee ja uhkaa myös vähentyä merkittävästi. Ikärakennetta korjaisi selvästi nykyistä suurempi maahanmuutto, mutta se ei pelkästään pelastaisi taloutta. Maahanmuuttajien pitäisi myös työllistyä, että tulisi verotuloja.

Jarno Ranta