Seitsemän miljoonaa

Kurikan terveyskeskus on saanut heinäkuussa sosiaali- ja terveysministeriöltä poikkeusluvan noin 7,4 miljoonan euron laajennushankkeeseen. Ministeriö katsoi, että Kurikan esittämä hanke on aiheellinen palvelutarpeeseen vastaamiseksi. Poikkeuslupaa kunnan oli sille haettava, koska investointi ylitti viiden miljoonan euron rajan.

Kurikan kaupunginvaltuuston käsittelyssä Kurikan terveyskeskuksen laajentaminen on ollut helmikuussa. Kokouksesta tehdyn pöytäkirjan mukaan valtuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotukset eli hyväksyi pääpiirustukset ja varasi hankkeelle yli 700 000 euroa suuremman määrärahan kuin mitä aiemmin oli arvioitu.

Jo silloin oli tiedossa, että täysin uutta tilaa rakennettaisiin reilusti ja vanhoja tiloja kunnostettaisiin vastaamaan nykyajan tarpeita. Uuden terveyskeskuksen pohjapiirustuksista näki muun muassa, että hammashoitotiloja oli tulossa nykyisiin verrattuna runsaasti lisää.

Aivan suurena yllätyksenä ei siis voi pitää sitä, että nyt Jikissä suunnitellaan muun muassa suun terveydenhuollon palvelujen keskittämistä Kurikkaan. Tilat niitä varten on uuteen terveyskeskukseen suunniteltu ja valtuusto on kaiken lisäksi piirustukset ja määrärahan hyväksynyt.

Poru asiasta on nyt kuitenkin noussut.

Kuntalaiset ovat hämillään, kun oleelliset palvelut siirtyvät etäämmälle. Myös osa valtuutetuista ihmettelee, miten toimintoja voidaan muualta lopettaa ja suunnitella niiden siirtämistä Kurikkaan valmistuvaan uuteen terveyskeskukseen.

Ainakin osin tälle kehitykselle on lupa annettu kaupungin ylimmässä päättävässä elimessä, kaupunginvaltuustossa. Silloin kun terveyskeskuksen piirustukset on hyväksytty.