Saat olla sinä

Tällä viikolla alkoi Lapsen oikeuksien sopimuksen 30-vuotisjuhlavuoden kampanja Saan olla minä. Lapsen oikeuksien viestintäverkoston järjestämällä kampanjalla muistutetaan lasten oikeuksista ja aikuisten velvollisuuksista.

Sosiaalisessa mediassa näkyvällä kampanjalla on tarkoitus saada aikuiset pohtimaan omaa suhdettaan erilaisuuteen.

Lapsille ja nuorille kampanja puolestaan haluaa osoittaa, että heillä on oikeus olla oma itsensä, eikä syrjintä ole sallittua.

Lapsen oikeuksien sopimus kieltää kaikenlaisen syrjinnän lapsen tai hänen huoltajansa ominaisuuksien perusteella. Siitä huolimatta syrjintä on jokapäiväinen ilmiö myös Suomessa, Etelä-Pohjanmaalla ja jopa Kurikassa.

Erilaisuutta siedetään nyky-Suomessa varmaan paremmin kuin vaikkapa 50 vuotta sitten. Toisaalta sosiaalinen media on tuonut esille yhteiskunnan voimakkaan kahtiajakautumisen: se, että erilaisuus on entistä enemmän esillä, on aiheuttanut valtavasti vastareaktioita. Eri leireihin kuuluvien aikuisten keskenään käymä vuoropuhelu ei ole erityisen sivistynyttä, varsinkaan sosiaalisessa mediassa. Tämä taas voi hämmentää lapsia ja nuoria.

Kouluterveyskyselyn mukaan 26 prosenttia 8–9-luokkalaisista on kokenut syrjivää kiusaamista. Saman ikäisistä kodin ulkopuolelle sijoitetuista, toimintarajoitteisista ja ulkomailla syntyneistä nuorista jo yli 40 prosentilla on syrjintäkokemuksia. Transsukupuolisista nuorista epäasiallista kohtelua, häirintää ja uhkailua on kokenut jo useampi kuin neljä viidestä.

Aikuisten pitää näyttää esimerkkiä, ettei erilaisuuden takia saa syrjiä, olla siis roolimalleja. Kaikille turvallinen elämä rakennetaan puuttumalla syrjintään.