Rikkinäinen puhelin

Kurikan kaupunginhallitusta ei kaadettu maanantaina pidetyssä kaupunginvaltuuston kokouksessa, mutta tunteiden tuuletuskokoukselle aika piti silti varata. Se aika on 26. maaliskuuta, jolloin väki kootaan suljettujen ovien taakse valtuustoseminaariin. Sen ohjelmaan kuuluu muun muassa rakentava keskustelu niin menneistä kuin tulevasta.

Varsinaista hallituksen luottamusta kokouksessa ei siis mitattu. Asian käsittelylle oli löydetty valtuustoryhmien puheenjohtajien kokouksessa sovinnollisempi tapa eli yhteinen keskustelu julkisuudelta piilossa. Sen myös valtuutetut hyväksyivät yksimielisesti eikä aloitekorttia tarvinnut pelata.

Hallituksen pystyssä pysyminen on yhtä hyvä uutinen kuin se, että kuntavaaleissa valitut valtuutetut ovat kiinnostuneita hallituksen pöydän ympärillä tapahtuvasta toiminnasta.

Nyt tehdyllä ratkaisulla kaupungin koneisto pyörii, mutta hallitus ei silti pääse kuin koira veräjästä. Sen toiminta on nyt aikaisempaa tarkemman tarkkailun alla, joten virheisiin sillä ei ole varaa.

Hallitusta on nyt moitittu muun muassa huonosta viestinnästä, toisin sanoen tiedon panttaamisesta. Osa valtuutetuista on kokenut, että he eivät ole saaneet kaikkea tarvitsemaansa tietoa päätöstensä tueksi. Asia tiivistyy tällä hetkellä etenkin kiinteistötyöryhmän väliraporttiin. Hallitus ei saanut sitä käsiteltyä määräpäivään mennessä, vaikka sitä koostaneeseen työryhmään kuului useita hallituksen jäseniä.

Asiakirjat ja tieto kulkevat tänä päivänä liukkaasti ja täsmälleen samansisältöisinä lähettäjältä vastaanottajalle. Tarvittavien tietojen perään ei yhdenkään valtuutetun pitäisi joutua soittelemaan. Silloin voi päästä osaksi Rikkinäinen puhelin -leikkiä.